Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
02/2016/TT-TTCP 26/10/2016 Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tải về​​ 
40/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 QĐ ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ĐNai Tải về​​ 
18/CT-TTg 19/06/2016 V/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT -XH năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tải về​​ 
35/NQ-Cp 16/06/2016 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tải về​​ 
03/2016/TT-BKHĐT 05/06/2016 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu Tải về​​ 
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế haoch5 và đầu tư Tải về​​ 
04/2016/TT-BKHĐT 17/05/2016 Quy đinh các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-Cp ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp Tải về​​ 
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 Tải về​​ 
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Tải về​​ 
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Tải về​​ 
Trang: 1​​ 2​​ 3​​ [4]​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn