Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
457/KH-SKHĐT 23/12/2011  Tải về​​ 
41/2011/TT-BYT 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về​​ Tải về​​ 
02/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại, Tải về​​ 
03/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo, Tải về​​ 
7356 /BKH§T-TH 28/10/2011 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư Tải về​​ 
1792/CT-TTg 15/10/2011 Chỉ thị về tăng cường đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ Tải về​​ 
6649/KH-UBND 28/09/2011 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 Tải về​​ 
131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 22/09/2011 Hướng dẫn thực hiện đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Tải về​​ 
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Tải về​​ 
24 /2011/TT-BYT 21/06/2011 Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế Tải về​​ 
Trang: 1​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ [17]​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn