Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTriển khai Kế hoạch số 15301/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Nội dung

          Triển khai Kế hoạch số 15301/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.​​          

            Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước và các Sở Ban ngành lấy ý kiến và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 15301/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Ngày 15/01/2020 Sở Nội vụ có Văn bản số 132/SNV-QLCB&CCVC hướng dẫn việc hợp đồng đối với người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, trong đó hướng dẫn mức lương ký hợp đồng lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ và không được thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Ngày 17/02/2020 Sở Lao động và Thương binh xã hội có Văn bản số 431/LĐTBXH-CSLĐ về việc hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và các quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Ngày 03/3/2020 Sở Tài chính có Văn bản số 914/STC-TCHCSN về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí để thực hiện hợp đồng đối với người lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.


Văn Phòng Sở

Ngày đăng20/03/2020
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​