Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội
Cập nhật 14/05/2019 10:02 Xem với cỡ chữ
 

​        Trong năm 2018, Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong khu vực là 7,08%, thặng dư thương mại gấp hơn 3 lần năm 2017 là 7,21 tỷ USD, ngành nông nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm trở lại đây và kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02 tỷ USD. Kết quả trên rất đáng khích lệ trong điều kiện Chính phủ kiên trì mục tiêu kép cho phát triển kinh tế-xã hội, đó là tăng trưởng nhanh và bền vững. Việt Nam đã chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình, tỷ lệ nghèo giảm từ mức trên 60% vào năm 1986 nay chỉ còn khoảng 7%. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 trên thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế, quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 17,4 lần, từ 14 tỷ USD năm 1985 lên 244 tỷ USD năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 1985 chỉ đạt 230 USD nay đã tăng lên gần 2.540 USD.

Từ năm 2004, Việt Nam đã ban hành Chương trình nghị sự 21 với định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam gắn với ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường. Giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đã xác định ba khâu đột phá mang tính chiến lược, tạo tiền đề cấu trúc lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển theo hướng bền vững.Phát triển bền vững đã trở thành một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương trình hành động với nhiều tiêu chí ngày càng được cụ thể và rõ nét. Phát triển bền vững, vì vậy, mang tính tất yếu, là mục tiêu cao đẹp nhất của quá trình phát triển.

Phát triển bền vững có nội hàm rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và là chủ đề mang tính quốc tế quan trọng của Thế kỷ 21. Để bảo đảm bền vững trong dài hạn, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp là chìa khóa của thành công. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường khoa học công nghệ thay đổi liên tục và sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có thể đưa đến thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế, lao động và phương thức sản xuất.

Việt Nam đang ở một thời điểm rất quan trọng. Sự cam kết tiếp tục và sâu sắc hơn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững trước hết đòi hỏi cần có một cách tiếp cận hiệu quả và toàn diện đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Điều này cũng đã được thể hiện đầy đủ trong Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Một chiến lược toàn diện về biến đổi khí hậu và việc thực hiện chiến lược một cách đầy đủ sẽ đem lại những lợi ích to lớn về phát triển bền vững, trong đó có việc cải thiện đa dạng sinh học, giảm hiện tượng ô nhiễm môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý hơn.


Văn phòng Sở

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn