Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng Sở triển khai thực hiện chuyên đề về Nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, với một số nội dung trọn
Cập nhật 25/04/2019 07:53 Xem với cỡ chữ

​       Mục đích, yêu cầu:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Yêu cầu thực hiện các chuẩn mực của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc của từng công chức, viên chức và người lao động thuộc chi bộ.

Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nắm vững nghiệp vụ và thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định, góp phần thực hiện tốt công tác, trên cơ sở đó nâng cao ý thức sử dụng thời giờ làm việc.

Một số nội dung nhiệm vụ:

Để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, từng công chức, viên chức và người lao động cần nhận thức được ý nghĩa và tạo lập thói quen phong cách làm việc chuyên nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xem việc thực hiện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc và nhận thức việc sử dụng đúng, sử dụng có hiệu quả giờ làm việc theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động chính là một trong các mục tiêu cải cách hành chính. Thực hiện tốt nội dung này góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Để thực hiện tốt, đòi hỏi mỗi công chức, viên chức và người lao động phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, hiệu quả cao; đồng thời xử lý nghiêm với những người vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan về thời giờ làm việc. Trong đó sự gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo quản lý là yếu tố quan trọng, quyết định.

Xây dựng văn hóa nơi công sở là xây dựng lề lối làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ.

“Nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư” là việc làm thiết thực, cụ thể, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả. Để làm tốt yêu cầu này, mỗi công chức, viên chức và người lao động cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Phải chấp hành nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy quy chế cơ quan, cụ thể: không đi muộn về sớm; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc,…

Chủ động, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm.

Phải rèn luyện, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, phong cách lãnh đạo phù hợp trên tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tham mưu, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ quyền hạn khi giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm túc “đi báo việc, về báo công”.

Thường xuyên nghiên cứu, chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Một số giải pháp:

Để nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, cải tiến lề lối làm việc của từng công chức, viên chức và người lao động, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong công chức, viên chức và người lao động. Từng cá nhân phải xác định nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc kỷ luật trong cơ quan, phấn đấu khắc phục những tồn tại, sửa chữa những khuyết điểm, làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao.

Hai là, lãnh đạo các bộ phận phải thực sự gương mẫu thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan; phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

Bởi đây chính là điều kiện có sự tác động, ảnh hưởng rất lớn đến thái độ, tinh thần, ý chí phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động trong việc sử dụng đúng, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc nhằm nâng cao chất lượng, nâng suất lao động. Do đó, để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc trong cơ quan thì bản thân những người đứng đầu, những người lãnh các phòng, ban cần gương mẫu thực hiện tốt, có hiệu quả thì mới có thể noi gương cho những công chức, viên chức và người lao động khác trong cơ quan. Ngoài ra, Lãnh đạo các phòng, ban cần biết cách ghi nhận sự cố gắng và những thành tích của cấp dưới, biết cách động viên, khích lệ tinh thần hợp lý nhằm tạo động lực cho các cán bộ, công chức cố gắng hơn, phấn đấu tốt hơn, làm việc hiệu quả và năng suất hơn.

Ba là, tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và phát huy vai trò của văn hóa công sở.

Để chấn chỉnh ý thức chấp hành thời giờ làm việc, bản thân mỗi công chức, viên chức và người lao động cần nhận thức được ý nghĩa của việc tiết kiệm, nâng cao hiệu quả giờ làm việc và nhận thức việc sử dụng đúng, sử dụng có hiệu quả giờ làm việc theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình (nhất là cán bộ lãnh đạo). Bên cạnh đó cơ quan cũng cần xây dựng môi trường văn hóa công sở nhằm hình thành thói quen, ý thức chấp hành của công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc.

Môi trường làm việc chính là điều kiện quan trọng để các công chức, viên chức và người lao động cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình để ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc. Do đó, bên cạnh xây dựng môi trường văn hóa công sở, tạo các điều kiện vật chất để các công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt công việc thì môi trường làm việc hiệu quả cần phải có không khí vui vẻ, cởi mở, thân thiện, hòa đồng, mọi người cùng thi đua, cùng cố gắng phấn đấu, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Công việc của cơ quan ngày một phức tạp hơn, khó khăn hơn, chính vì vậy việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc của các công chức, viên chức và người lao động là hết sức cần thiết. Đặc biệt, một khi có trình độ, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao thì mỗi người công chức, viên chức và người lao động sẽ làm việc hăng say hơn, hiệu quả hơn, tránh được tình trạng chán nản khi làm việc, nhờ đó mà hiệu quả sử dụng giờ làm việc cũng sẽ được nâng cao một cách rõ nét.

Vì vậy, lãnh đạo cơ quan cần nắm bắt rõ những ưu điểm, những thế mạnh cũng như những mặt còn hạn chế của mỗi công chức, viên chức và người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết công việc của các công chức, viên chức và người lao động.

Sáu là, trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, chuyên môn thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, đề ra hướng khắc phục.

Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, viên chức không chỉ đơn thuần là quản lý hành chính về mặt thời gian mà cần gắn công tác này với nâng cao chất lượng công việc, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật lao động.

Bảy là, thực hiện việc đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc của công chức, viên chức và người lao động một cách khách quan nhằm động viên, khuyến khích, đề nghị khen thưởng kịp thời những công chức, viên chức và người lao động làm việc có năng suất, hiệu quả cao. Đồng thời kiên quyết nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý những công chức, viên chức và người lao động thường xuyên vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan.

Mỗi công chức, viên chức và người lao động cần ra sức phấn đấu, tự rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, nâng cao năng suất làm việc. Thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc chính là một trong những mục tiêu cải cách hành chính của nhà nước ta hiện nay.


Văn Phòng Sở 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn