Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Báo báo tỉnh hình Kinh tế - Xã hội cấp tỉnh
Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh quý I năm 2019 của tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 16/04/2019 08:16 Xem với cỡ chữ
 

​      1. Lĩnh vực kinh tế:

Về tình hình giá cả thị trường: tháng 03 sau tết Nguyên đán tình hình giá cả tương đối ổn định, có xu hướng giảm nhẹ so tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 tăng 0,09% so với tháng 02/2019 và tăng 1,65% so với tháng 12/2018.

- Thu, chi ngân sách nhà nước quý I/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.934,8 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, tăng 16% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 là 10.305,7 tỷ đồng) (thu ngân sách cả nước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng), trong đó thu nội địa đạt 7.938 tỷ đồng, đạt 21% dự toán năm, tăng 26% so cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 3.996 tỷ đồng, đạt 23% dự toán năm, bằng 99% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.792 tỷ đồng, đạt 23% dự toán năm, bằng so cùng kỳ (chi ngân sách cả nước đạt 254,5 nghìn tỷ đồng), trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2.085 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm, bằng 88% so cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 2.706 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, tăng 12% so cùng kỳ.

- Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/3/2019 đạt 176.427 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 194.562 tỷ đồng, tăng 6,86% so với cuối năm 2018 (trong đó nợ xấu ước chiếm 0,9% trên tổng dư nợ cho vay).

- Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 là 11.218,183 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 4.187,253 tỷ đồng, đã giải ngân đến hết tháng 02/2019 là 399,746 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất là 109 tỷ đồng); dự kiến đến hết tháng 3/2019 giải ngân là 479,695 tỷ đồng, đạt 11,4% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách trung ương là 7.030,93 tỷ đồng, hiện chưa thực hiện giải ngân.

UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là 2.729,207 tỷ đồng; đã giải ngân đến hết tháng 02/2019 là 256,545 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 3/2019 giải ngân là 307,854 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch.

- Về xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Biên Hòa: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 845/SKHĐT-TĐ ngày 14/3/2019 tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Về triển khai Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai thực hiện Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - dịch vụ - Thương mại (Báo cáo số 69-BC/BCS-UBND ngày 20/3/2019).

- Công tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài quý I/2019, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 1.839 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 1.274 tỷ đồng), trong đó cấp mới 13 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.607 tỷ đồng; 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung là 232 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/3/2019, số dự án còn hiệu lực là 832 dự án với số vốn là 233.277 tỷ đồng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 0,5 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 0,4 tỷ USD) (Đầu tư trực tiếp nước ngoài cả nước đạt 5.119,8 triệu USD), trong đó: cấp mới 24 dự án với tổng vốn đăng ký 0,19 tỷ USD và 28 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 0,31 tỷ USD. Dự ước tỷ lệ giải ngân quý I/2019 đạt 0,13 tỷ USD (tương đương 3.009 tỷ đồng). Lũy kế đến 31/3/2019 số dự án còn hiệu lực là 1.406 dự án với số vốn là 29,05 tỷ USD.

- Công tác đăng ký doanh nghiệp: Từ đầu năm đến ngày 31/3/2019 có 862 doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 9% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký là 8.906,7 tỷ đồng (cả nước có 28.451 doanh nghiệp thành lập mới).

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp:  Trong quý I/2019, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn nước ngoài (ngày 01/3/2019, thu hút 107 doanh nghiệp tham dự) và gặp gỡ doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh (ngày 22/3/2019, thu hút trên 500 doanh nghiệp với 700 người đến tham dự). Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018, những nội dung chính sách, Luật mới ban hành... đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

Trong dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp nước ngoài và 06 doanh nghiệp trong nước đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định:

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2019 tăng 7,56% so cùng kỳ (cả nước tăng 9,2% so cùng kỳ);

+ Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2019 đạt 45.250,1 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 40.494 tỷ đồng) (tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả nước đạt 1.184,9 nghìn tỷ đồng);

+ Về nông – lâm - ngư nghiệp: trong những tháng đầu năm thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 38.762 ha; hoạt động chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc hiện có là 2.595.795 con, tăng 274.985 con (tăng 11,85%) so cùng kỳ, tổng đàn gia cầm hiện có là 29,1 triệu con, tăng 18,4% so cùng kỳ.

Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch: trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch nào đối với gia súc, gia cầm. Riêng đối với chăn nuôi heo, trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh thành trong cả nước, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2024/UBND-CNN ngày 26/02/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, chỉ đạo các sở ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai các giải pháp thực hiện phòng, chống dịch; Kế hoạch số 2064/KH-UBND ngày 27/02/2019 nhằm cụ thể các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 về giao chỉ tiêu xây dựng 15 xã nông thôn mới nâng cao và 23 xã nông thôn mới sau 5 năm đạt chuẩn trong năm 2019 cho các địa phương để chủ động tổ chức thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa quý I/2019 của tỉnh đạt kết quả tốt, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2019 trên địa bàn đạt 1.764,6 triệu USD, tăng 70,8% so tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I/2019 đạt 4.586,4 triệu USD, tăng 7,05% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 4.284,3 triệu USD) (Kim ngạch xuất khẩu quý I/2019 cả nước đạt 58,5 tỷ USD). Nguyên nhân xuất khẩu quý I/2019 tăng so cùng kỳ do bước vào tháng 3 tình xuất khẩu của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định sau dịp nghỉ tết. Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và chủ động ký được nhiều đơn hàng mới có giá trị cao. Một số ngành hàng xuất khẩu tăng so cùng kỳ như sau: hàng dệt may tăng 8,8% so cùng kỳ; giày, dép các loại tăng 20,6% so cùng kỳ; máy móc thiết bị tăng 19,1% so cùng kỳ…

+ Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2019 đạt 1.529,6 triệu USD, tăng 69,2% so tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu quý I/2019 đạt 3.887,9 triệu USD, tăng 3,9% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 3.741,7 triệu USD) (Kim ngạch nhập khẩu quý I/2019 cả nước đạt 57,9 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu quý I tăng thấp so cùng kỳ do trong quý I/2019 có kỳ nghỉ tết dài nên một số doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng, sản xuất đang cầm chừng do đó nhu cầu nhập nguyên liệu có phần chậm lại. Tuy nhiên tháng 3/2019 các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất, tìm kiếm được đơn hàng, do đó kim ngạch nhập khẩu những tháng tiếp theo dự báo sẽ tăng lên.

- Về du lịch: tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú trong quý I/2019 đạt 1.152.000 lượt, tăng 11,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 404 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

- Về xây dựng: báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận Đề án công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV, Đề án đề nghị công nhận thị trấn Long Thành là đô thị loại IV. Trong Quý I/2019, phê duyệt 3 hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, 23 hồ sơ về thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

UBND thị xã Long Khánh tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn chỉnh một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tuyến đường giao thông, các dự án theo quy hoạch phục vụ công tác phát triển đô thị Long Khánh theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: triển khai xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tiếp tục được tăng cường. Về xử lý chôn lấp chất thải,  hiện nay tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 48%, theo chỉ tiêu năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đạt khoảng 30%. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành làm việc cụ thể với từng đơn vị xử lý chất thải, kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục, công trình xử lý chất thải theo cam kết của các đơn vị; đối với những trường hợp đã cam kết nhưng quá thời hạn không thực hiện, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Tăng cường quản lý tài nguyên, không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, bán đất.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong quý I/2019 giải quyết việc làm cho 17.323 lao động, đạt 21,7% kế hoạch năm, giảm 2,1% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 17.676 lao động); tuyển mới đào tạo nghề cho 13.539 người, có 8.634 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2018 (bao gồm đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 là 386 người).

Công tác giảm nghèo: hướng dẫn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa ban hành quyết định giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019. Quý I/2019, hỗ trợ giải quyết cho 816 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay mới với số tiền 33.673 triệu đồng.

- Công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh thường gặp lúc giao mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, các loại cúm; giám sát xử lý kịp thời các bệnh nguy hiểm. Kết quả, trong quý I/2019 bệnh sốt xuất huyết số ca mắc bệnh là 1.532 trường hợp, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2018 (431 trường hợp); không trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 228 trường hợp mắc nội trú, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018 (193 trường hợp) và 357 trường hợp ngoại trú, tăng 1,01 lần so với cùng kỳ năm 2018 (178 trường hợp), không có trường hợp tử vong. Sởi ghi nhận 719 trường hợp mắc bệnh, không trường hợp tử vong.

- Lĩnh vực Giáo dục – khoa học công nghệ:

+ Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020, định hướng phát triển trường mầm non tư thục đến năm 2022, hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo các tiểu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại các Thông tư mới.

+ Về hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ: tổ chức triển khai quản lý 31 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và 34 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở. Tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ tổng kết nghiệm thu 02 dự án cấp cơ sở và 02 đề tài cấp tỉnh.

- Về công tác cải cách hành chính: tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018; hoàn chỉnh đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018. Phê duyệt định mức hỗ trợ người làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, xã năm 2019.

+ Kết quả điều tra PCI năm 2018, tỉnh Đồng Nai đạt 63,84 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh thành, xếp hạng khá. So sánh với kết quả điều tra PCI năm 2017 thì tổng điểm các chỉ số thành phần năm 2018 của tỉnh tăng 0,69 điểm, và thứ hạng giữ nguyên so với năm 2017. Các chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý được cải thiện và tăng điểm; các chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm điểm.

+ Kết quả điều tra chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Đồng Nai đạt 43,09 điểm, tăng điểm so với năm 2017 (đạt 36,9 điểm); thuộc nhóm Trung bình thấp (cùng với nhóm Tây Ninh, Bình Dương, Huế, Quảng Nam).

- Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

3. Quốc phòng – an ninh:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019, tăng cường công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán 2019, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Về tình hình tai nạn giao thông: đường bộ xảy ra 85 vụ, so năm trước giảm 5 vụ, làm chết 54 người, bị thương 46 người. Nguyên nhân đa phần do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không quan sát, đi không đúng phần đường, lấn trái đường, qua đường bất cẩn, say rượu bia, vượt sai qui định ...

- Về tình hình cháy, nổ: xảy ra 18 vụ cháy, so với năm trước tăng 14 vụ, thiệt hại đang thống kê; xảy ra 1 vụ nổ, 01 người chết, nguyên nhân đang điều tra.

4. Đánh giá:

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh quý I/2019 tiếp tục phát triển ổn định, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá cao so cùng kỳ, lĩnh vực dịch vụ du lịch được quan tâm phát triển; xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường.           Chính sách người có công, bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời. Công tác chuẩn bị, chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 2019 được lãnh đạo tỉnh và địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: những tháng đầu năm 2019 nắng nóng kéo dài nên ảnh hưởng đến việc gieo trồng, cũng như sinh trưởng của cây trồng vụ Đông xuân; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh thành trên cả nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động đã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên tình hình đình công, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm, số người mắc bệnh cao như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi do điều kiện vệ sinh môi trường nói chung và điều kiện về nhà ở, vệ sinh của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, khu dân cư nghèo, khu nhà trọ của công nhân...còn thấp và tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Trong dịp Tết Nguyên đán, vi phạm trật tự an toàn giao thông còn nhiều.

 Phòng THQH 

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn