Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tin tức sự kiện
Hội nghị giao ban bốn bên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2019
Cập nhật 16/04/2019 08:11 Xem với cỡ chữ
 

​      Sáng ngày 8/4/2019, tại Hội trường UBND tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban bốn bên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2019.

      Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Thái - Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa.

gb quy 1.jpg


      Ngay từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. Những kết quả đạt được:

1. Lĩnh vực kinh tế:

-  Về tình hình giá cả thị trường: tháng 03 sau tết Nguyên đán tình hình giá cả tương đối ổn định, có xu hướng giảm nhẹ so tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 tăng 0,09% so với tháng 02/2019 và tăng 1,65% so với tháng 12/2018.

- Thu, chi ngân sách nhà nước quý I/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.934,8 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, tăng 16% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 là 10.305,7 tỷ đồng) (thu ngân sách cả nước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng), trong đó thu nội địa đạt 7.938 tỷ đồng, đạt 21% dự toán năm, tăng 26% so cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 3.996 tỷ đồng, đạt 23% dự toán năm, bằng 99% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.792 tỷ đồng, đạt 23% dự toán năm, bằng so cùng kỳ (chi ngân sách cả nước đạt 254,5 nghìn tỷ đồng), trong đó chi đầu tư phát triển đạt 2.085 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm, bằng 88% so cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 2.706 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, tăng 12% so cùng kỳ.

- Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 là 11.218,183 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 4.187,253 tỷ đồng, đã giải ngân đến hết tháng 02/2019 là 399,746 tỷ đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất là 109 tỷ đồng); dự kiến đến hết tháng 3/2019 giải ngân là 479,695 tỷ đồng, đạt 11,4% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách trung ương là 7.030,93 tỷ đồng, hiện chưa thực hiện giải ngân.

UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là 2.729,207 tỷ đồng; đã giải ngân đến hết tháng 02/2019 là 256,545 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 3/2019 giải ngân là 307,854 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch.

- Tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 1.839 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 1.274 tỷ đồng), lũy kế đến 31/3/2019, số dự án còn hiệu lực là 832 dự án với số vốn là 233.277 tỷ đồng.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 0,5 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 0,4 tỷ USD) (Đầu tư trực tiếp nước ngoài cả nước đạt 5.119,8 triệu USD). Lũy kế đến 31/3/2019 số dự án còn hiệu lực là 1.406 dự án với số vốn là 29,05 tỷ USD.

- Công tác đăng ký doanh nghiệp: Từ đầu năm đến ngày 31/3/2019 có 862 doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 9% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký là 8.906,7 tỷ đồng (cả nước có 28.451 doanh nghiệp thành lập mới).

- Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2019 tăng 7,56% so cùng kỳ (cả nước tăng 9,2% so cùng kỳ); Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2019 đạt 45.250,1 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 40.494 tỷ đồng). Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 38.762 ha; hoạt động chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc hiện có là 2.595.795 con, tăng 274.985 con (tăng 11,85%) so cùng kỳ, tổng đàn gia cầm hiện có là 29,1 triệu con, tăng 18,4% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch: trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch nào đối với gia súc, gia cầm.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa quý I/2019 của tỉnh đạt kết quả tốt, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2019 trên địa bàn đạt 1.764,6 triệu USD, tăng 70,8% so tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I/2019 đạt 4.586,4 triệu USD, tăng 7,05% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 4.284,3 triệu USD)

+ Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2019 đạt 1.529,6 triệu USD, tăng 69,2% so tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu quý I/2019 đạt 3.887,9 triệu USD, tăng 3,9% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 3.741,7 triệu USD)

- Về du lịch: tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú trong quý I/2019 đạt 1.152.000 lượt, tăng 11,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 404 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong quý I/2019 giải quyết việc làm cho 17.323 lao động, đạt 21,7% kế hoạch năm, giảm 2,1% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 17.676 lao động); tuyển mới đào tạo nghề cho 13.539 người, có 8.634 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2018 (bao gồm đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 là 386 người).

- Công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng; giám sát xử lý kịp thời các bệnh nguy hiểm.

- Về công tác cải cách hành chính: tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018; hoàn chỉnh đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Đinh Quốc Thái chỉ đạo các sở, ngành cùng các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách ; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, thường xuyên kiểm tra về thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức ở các đơn vị sử dụng ngân sách; các địa phương cần đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai dự án trong thời gian mùa khô để kịp tiến độ và giải ngân xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; ngành Nông nghiệp và Chi cục Quản lý thị trường theo dõi sát tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp; ngành Y triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm; các lực lượng chức năng tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Phòng THQH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn