Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ Họp giao ban 4 bên ngày 9/11/2020)
 

​     Cùng với các giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 184/NQ-HĐND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong các tháng đầu năm 2020; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo chống dịch Covid-19 quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc; đã ban hành nhiều Chỉ thị, chỉ đạo thực hiện chống dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, đồng thời phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; theo thông báo số liệu của Tổng Cục Thống kê đối với tỉnh Đồng Nai ngày 7/9/2020, ước tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 tăng 4,58% so cùng kỳ năm 2019.

     I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2020:

    1. Kinh tế:

    - Về sản xuất công nghiệp: Do dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát, nên tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc, mở ra hy vọng  sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Kết quả, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2020 tăng 2,16% so tháng trước; lũy kế 10 tháng năm 2020 tăng 5,72% so với cùng kỳ (chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước 10 tháng tăng 2,7% so cùng kỳ).

- Về xây dựng: UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom thực hiện lập hồ sơ quy hoạch chung xây dựng đô thị. Tiếp tục chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi tình hình triển khai thực hiện các công trình thoát nước khắc phục tình trạng ngập nước trên địa bàn tỉnh đặc biệt là thành phố Biên Hòa.

     - Về sản xuất nông nghiệp: 

   + Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến ngày 15/10/2020  là 150.735,89 ha, giảm 4.784,46 ha (-3,08%) so cùng kỳ.

     + Chăn nuôi: trong 10 tháng năm 2020 tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản đã ổn định và tiếp tục phát triển, công tác tái đàn có chuyển biến tích cực. Hiện nay, tổng đàn heo khoảng 2,15 triệu con, tăng 10,76% so với cùng kỳ; đàn gà trên 27,6 triệu con, tăng 4,51% so cùng kỳ. 

    - Về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: thực hiện tổ chức kiểm tra các xã sau 05 năm đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, kết quả, đến nay toàn tỉnh có 43/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 15,65 tiêu chí/xã, tăng 1,29 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019; 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 đã hoàn thành 5/5 tiêu chí lĩnh vực và từ 15 đến 20 tiêu chí chung (là các xã Bảo Hòa - huyện Xuân Lộc; xã Xuân Thọ - huyện Xuân Lộc; xã Bình Lộc – Thành phố Long Khánh; xã Xuân Quế – huyện Cẩm Mỹ), dự kiến hoàn thành tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét công nhận trong quý 4 năm 2020; 10 khu dân cư kiểu mẫu theo kế hoạch năm 2020, đến nay đã hoàn thành từ 08 -12 chỉ tiêu, trên tổng số 15 chỉ tiêu theo quy định.

     - Hoạt động xuất, nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mặt hàng nông sản, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của thị trường Trung Quốc, Châu Âu giảm mạnh, cụ thể: kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,3 tỷ USD, giảm 4,43% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,8 tỷ USD, giảm 9,76% so cùng kỳ (kim ngạch xuất khẩu cả nước 10 tháng đạt 229,3 tỷ USD, tăng 4,7% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu cả nước 10 tháng đạt 210,5 tỷ USD, tăng 0,4% so cùng kỳ).

    - Hoạt động du lịch: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượt khách đến tham quan và lưu trú tháng 10/2020 ước đạt khoảng 145.000 lượt, giảm 42% và doanh thu dịch vụ du lịch đạt 75 tỷ đồng, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú ước đạt 1.671.300 lượt, giảm 55,9% so với cùng kỳ và doanh thu dịch vụ du lịch đạt 755,5 tỷ đồng, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm 2019.

     - Thu, chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 2020:

    + Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 46.192 tỷ đồng, đạt 87% dự toán năm và tăng 1% so với cùng kỳ (thu ngân sách cả nước 10 tháng đạt khoảng 1.018,6 nghìn tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán năm). Trong đó: thu nội địa khoảng 34.777 tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ (nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 27.931 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kỳ); thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 11.415 tỷ đồng, đạt 65% so dự toán năm và bằng 83% so với cùng kỳ.

    + Chi ngân sách địa phương  khoảng 15.742 tỷ đồng, đạt 71% so với dự toán giao đầu năm, đạt 67% so với dự toán bổ sung đợt 1 và tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển khoảng 5.510 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán giao đầu năm, đạt 71% so với dự toán bổ sung đợt 1, tăng 08% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt khoảng 10.224 tỷ đồng, đạt 76% so với dự toán giao đầu năm, 70% so với dự toán bổ sung đợt 1 và tăng 06% so với cùng kỳ.

     - Thu, chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 06/11/2020:

    + Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 47.050 tỷ đồng, đạt 89% dự toán năm và bằng 95% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa khoảng 35.300 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ (nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 28.416 tỷ đồng, đạt 87% dự toán năm, bằng so với cùng kỳ); thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 11.750 tỷ đồng, đạt 67% so dự toán năm và bằng 77% so với cùng kỳ.

    + Chi ngân sách địa phương khoảng 16.374 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán giao đầu năm, đạt 69% so với dự toán bổ sung đợt 1 và bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển khoảng 5.633 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán giao đầu năm, đạt 72% so với dự toán bổ sung đợt 1, bằng 94% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt khoảng 10.733 tỷ đồng, đạt 80% so với dự toán giao đầu năm, 73% so với dự toán bổ sung đợt 1 và bằng so với cùng kỳ.

   - Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Tính đến ngày 25/10/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với ngân sách tỉnh đạt 48,09%, đối với cấp huyện đạt khoảng 52,21%, đối với vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 51,49% và đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành) lũy kế giải ngân là 20,4% (giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cả nước đạt trên 321.529 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch năm).

    - Thu hút đầu tư trong nước: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn tính đến ngày 30/10/2020 đạt 26.866,2 tỷ đồng, bằng 83,8% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 là 32.060,3 tỷ đồng), trong đó: cấp mới 93 dự án với tổng vốn đăng ký là 22.309,8 tỷ đồng (so với cùng 2019, tương đương về số dự án cấp mới và bằng 73,3% về vốn đăng ký cấp mới) và 13 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 4.556,4 tỷ đồng.  Lũy kế đến 30/10/2020, số dự án còn hiệu lực là 1.020 dự án với số vốn là 280.649,59 tỷ đồng.

    - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến ngày 30/10/2020 đạt khoảng 1.006,3 triệu USD, bằng 68% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 1.468,6 triệu USD), trong đó: cấp mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 296,1 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2019 bằng 70% về số dự án và bằng 37% về vốn đăng ký cấp mới) và 105 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 710,2 triệu USD. Giải ngân 10 tháng đầu năm dự ước đạt 930 triệu USD, đạt 93% kế hoạch năm.  Lũy kế đến ngày 30/10/2020 số dự án còn hiệu lực là 1.528 dự án với số vốn là 30,99 tỷ USD.

    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  tính đến ngày 30/10/2020 là 3.387 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 53.014 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 3,7% về số doanh nghiệp và tăng 67% số vốn đối với thành lập mới) (Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả nước là 111,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 2,9% so cùng kỳ).

     - Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tập trung thực hiện, đặc biệt  là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn như : Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Dầu Giây - Phan Thiết), Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ban hành kế hoạch tổ chức giám sát chặt chẽ đối với 12/14 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo kế hoạch, hạn chế thấp nhất nguyên nhân phát sinh ô nhiễm môi trường từ các cơ sở này.

      2. Xã hội:

    Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 10 tháng năm 2020 giải quyết việc làm cho 66.599 lượt người, đạt 83,25% kế hoạch năm; tuyển mới, đào tạo cho 68.952 người, đạt 88,97% kế hoạch năm 2020. Trong tháng 10/2020, toàn tỉnh hỗ trợ cho 248 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 10,8 tỷ đồng; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 13.184 người có công; Trợ cấp 1 lần cho 102 trường hợp; thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế: 59 trường hợp; đổi thẻ Thương binh-Bệnh binh:10 trường hợp. 

     Ngành giáo dục - đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Theo đó, năm học 2019 - 2020  ngành thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực hiện chương trình mới kể từ năm học 2020 - 2021. 

    Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong tháng 10/2020 không ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Cộng dồn đến ngày 15/10/2020, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 03 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra, hiện khỏi bệnh. 

     - Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh Covid 19. 

     + Về chính sách tín dụng: có 1.510 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với số tiền là 4.195 tỷ đồng.

    + Hỗ trợ giãn nộp tiền thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: có 2.394 đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với trên 1.252 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn.

    +  Hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ  người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19: Tính đến ngày 10/9/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận 115 đơn vị sử dụng lao động với 6.318 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 106 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 71 doanh nghiệp đủ điều kiện với 10.765 lao động với số tiền tạm dừng đóng trên 62,3 tỷ đồng.

     Bên cạnh đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo quy định và tinh thần của Nghị quyết.

     3. Về an ninh - trật tự:

     Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn  được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm chuyển biến tích cực; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm mạnh. 

    Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được kiểm soát, trong tháng 10/2020 trên địa bàn tỉnh ghi nhận cụ thể như: tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 24 vụ, chết 15 người, bị thương 21 người; so với tháng trước không tăng giảm số vụ, giảm 01 người chết và giảm 01 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 05 vụ, giảm 07 người chết và tăng 07 người bị thương. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, so với tháng trước và cùng kỳ năm 2019 không tăng, giảm. Tai nạn giao thông đường sắt không xảy ra; so với tháng trước không tăng giảm; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 01 vụ, giảm 01 người chết. Nguyên nhân của tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu: Do người điều khiển sử dụng rượu, bia (8,33%), vi phạm quy định an toàn giao thông khi chuyển hướng (16,67%), nguyên nhân khác (70,33%), chưa xác định nguyên nhân 01 vụ (4,16%). 

     II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN TRONG THÁNG 11/2020:

     Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các nội dung chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2020 và  Kế hoạch, Chương trình triển khai nhiệm vụ của ngành, địa phương trong năm 2020, UBND tỉnh đề nghị các Sở ban ngành và địa phương trong tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2020, cụ thể: 

    1. Các Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như: Kết luận 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP; 42/NQ-CP, 84/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết 184/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

    2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó: tập trung ưu tiên đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; tăng cường các giải pháp quản lý thu trong những tháng cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi cho hội họp, mua sắm trang thiết bị đắt tiền để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển trong điều kiện khó khăn. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu; khuyến khích tiêu dùng nội địa; thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

     3. Các Sở, Ban ngành tập trung hoàn chỉnh các nội dung Tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐNĐ tỉnh về các Chương trình, Đề án trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.

     4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục theo dõi chỉ đạo công tác gieo trồng theo kế hoạch. Đồng thời, tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước ở các sông, hồ chứa, có phương án phòng chống thiên tai. Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.           

     6. Sở Xây dựng tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn xây dựng; giảm thiểu số vụ mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chống ngập nước ở các khu vực trung tâm, đô thị trên địa bàn tỉnh, nhất là ở thành phố Biên Hòa, triển khai các giải pháp giảm tình trạng ngập úng tại các khu vực dân cư khi có mưa lưu lượng lớn.

     7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 367/KL-VPCP ngày 21/10/2020; kiểm soát an toàn thực phẩm; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để đẩy nhanh tiến độ phát triển bảo hiểm y tế, thực hiện các giải pháp ưu tiên trong khám, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế.

     8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

     9. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, xem các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch viêm phổi cấp để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định.

    Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2020.

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch.​


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​