Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tin tức sự kiện
Thông diệp gửi người dân và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Đồng Nai.
Cập nhật 28/01/2019 11:12 Xem với cỡ chữ
 

​       Đồng Nai quyết tâm tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường hoạt động thông thoáng của tỉnh qua đó khẳng định “Đồng Nai là đất lành của nhà đầu tư”.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tăng cường công tác đối thoại, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đặc biệt là đối với doanh nghiệp dân doanh; Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất bốn lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn. Xây dựng chuyên mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử. Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Khuyến khích thực hiện các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ; Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ảnh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) hoặc dịch vụ bưu điện.

Khuyến khích doanh nghiệp luôn có hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; Khuyến khích và tạo thuận lợi hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển, thông qua việc hỗ trợ về vốn, đổi mới công nghệ và tìm kiếm thị trường. Tuyên truyền, hỗ trợ khởi nghiệp, thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp những chính sách hỗ trợ trong “Sổ tay Tổng hợp các chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” ;  Khuyến khích các ngân hàng tăng cường nguồn vốn tín dụng cho vay đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực hỗ trợ đầu; hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiêự quả. Hỗ trợ cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập./.

 Chi đoàn 

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn