Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Giải pháp để có thề giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 28/01/2019 11:07 Xem với cỡ chữ
 

​     Đối với Đồng Nai, với vị trí địa kinh tế và những thành tựu đạt được, Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng cũng phải chịu áp lực lớn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.  Vì vậy để đảm bảo giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, Đồng Nai phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú ý các trọng tâm sau đây:

- Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp mà trọng tâm là các tổng công ty nhà nước.

- Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- kỹ thuật đồng bộ, tạo điều kiện phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó nguồn vốn ngân sách ưu tiên đầu tư bố trí vốn cho các công trình hạ tầng thiết yếu và công trình an sinh xã hội. Nguồn vốn còn lại tập trung huy động thông qua việc xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức: đầu tư trực tiếp, gián tiếp, liên doanh, xã hội hóa, đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng theo các phương thức PPP, vận động vốn ODA. Đồng thời tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. Tích cực thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, các dự án công nghệ cao, các dự án thân thiện với môi trường, các dự án công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập siêu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng các xã nông thôn mới làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn và từng bước nâng cao mức sống của người dân; Phát triển đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp, trong đó ưu tiên các loại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và nhu cầu của thị trường.

- Phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm dịch vụ, đặc biệt các ngành dịch vụ mũi nhọn có lợi thế như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng vận, logistics,… Chuẩn bị các điều kiện phát triển các dịch vụ cảng hàng không và dịch vụ hậu cần, kỹ thuật sau cảng phục vụ cảng hàng không sau khi sân bay Long Thành được xây dựng và đi vào hoạt động.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, hộ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng lên năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường từ các hoạt động công nghiệp, khai thác khoáng sản; Tổ chức di dời các cơ sở, sản xuất kinh doanh có vị trí không phù hợp với quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường.

- Lồng ghép các chương trình mục tiêu và dự án đầu tư để thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm cho người trong tuổi lao động, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các xã còn nhiều hộ nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Tăng cường công tác đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. Tạo điều kiện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các hiệp hội góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng dự thảo các quy hoạch, kế hoạch, các chính sách có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân.

 Chi đoàn

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn