Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tin tức sự kiện
Nội dung hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020
Cập nhật 28/01/2019 10:58 Xem với cỡ chữ
 

​       Ngày 19/10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 02 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai tại tỉnh Lâm Đồng, và lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.

th16.jpg

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2017, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện tên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giai đoạn 2018-2020 dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

- Hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương, đáp ứng xu thế hợp tác phát triển và hội nhập.

- Hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi;

- Hợp tác trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, trên những lĩnh vực trọng điểm, thiết thực.

 

Sau đây là một số nội dung chính của Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020:

Hai địa phương thống nhất tiếp tục triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2018-2020, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm sau đây:

1. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên các lĩnh vực:

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

- Xúc tiến thương mại và đầu tư.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, vùng.

- Phát triển nhân lực, bao gồm đào tạo và sử dụng lao động.

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Lĩnh vực thu hút đầu tư

Tăng cường công tác phối hợp giữa hai địa phương trong công tác quản lý, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư từ Đồng Nai đầu tư vào các địa bàn, lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ngược lại. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư của 2 địa phương chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan.

3. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển hạ tầng điện lưới quốc gia nhằm chuyển tải, nâng cao độ tin cậy lưới điện, tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia tại khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp .

Tham gia các Hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm; kết nối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của hai địa phương.

Tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào chợ đầu mối, các siêu thị, bếp ăn tập thể.

Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, liên kết đầu tư, hội thảo… tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân hai tỉnh có cơ hội tiếp cận với các đối tác có nhu cầu.

Phối hợp trong công tác chia sẻ các thông tin về lĩnh vực công nghiệp – thương mại giữa hai địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Công thương của 2 địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

4. Lĩnh vực nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Đồng Nai và Lâm Đồng xây dựng chương trình, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản. Triển khai phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm .

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa 2 địa phương trong việc giới thiệu vùng sản xuất, khu/điểm quy hoạch phát triển hệ thống phân phối để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu.

Tạo thuận lợi cho các nhà cung cấp nông sản Lâm Đồng cung ứng sản phẩm qua chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 2 địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

5. Lĩnh vực giao thông vận tải

Tiếp tục phối hợp công tác triển khai dự án đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; Các tuyến giao thông liên tỉnh; Hợp tác mở mới tuyến xe buýt liên tỉnh cho các địa bàn giáp ranh.

Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải hai địa phương, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan.

6. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tăng cường hợp tác, phối hợp, chuyển giao khoa học công nghệ giữa hai địa phương.

Hợp tác nghiên cứu chương trình đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025 theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hợp tác trong đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho cán bộ; trao đổi thông tin hai chiều về các kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án đã nghiệm thu…

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ hai địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

7. Lĩnh vực đào tạo, sử dụng lao động

Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với những nghề nông thôn mà tỉnh Đồng Nai không có cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, trao đổi và học tập kinh nghiệm về thực hiện chính sách an sinh xã hội theo định hướng của Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội hai địa phương chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan.

8. Lĩnh vực văn hóa - thể thao-du lịch

Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa hai địa phương.

Liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tuyến du lịch để tăng tính hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch.

Phối hợp trao đổi tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

9. Lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tiếp tục phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ ngày 06/01/2017 về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa hai tỉnh và Quy chế phối hợp số 481/QCPH-ĐN-LĐ ngày 23/01/2017 ký giữa hai tỉnh về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản vùng giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục hợp tác nghiên cứu chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng lưu vực sông Đồng Nai và các huyện giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng; trong đó chú trọng phối hợp thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường hai địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

10. Lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác trao đổi thông tin và yêu cầu nghiệp vụ để giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn hai tỉnh, đặc biệt là khu vực giáp ranh.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 70/CTPH ngày 19/5/2006 của Công an 9 tỉnh, thành phố về phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng….

Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh hai địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan. 

Chi đoàn 

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn