Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ Họp Giao ban 4 bên)

​     I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020:

     1. Kinh tế:

     Về sản xuất công nghiệp: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều gặp khó khăn, mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp thấp, nhất là những doanh nghiệp sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt một số ngành có chỉ số tăng trưởng âm như điện tử, chế biến gỗ, sản xuất kim loại, cụ thể. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020 tăng 2,7% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,38% so cùng kỳ. 

      Về Công tác quy hoạch -xây dựng: UBND tỉnh xem xét nội dung xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa – phạm vi các phường Tân Phong, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước. Đồng thời, đôn đốc UBND thành phố Biên Hòa lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa – phạm vi Cảng Đồng Nai và kho nhiên liệu tại phường Long Bình Tân sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn tỉnh nhất là tại thành phố Biên Hòa gồm điểm ngập khu vực vòng xoay cổng 11, điểm ngập trên đường quốc lộ 51 đoạn trước chợ Long Bình Tân đến cầu Đen - phường Long Bình Tân, điểm ngập trên đường Đồng Khởi đoạn từ cầu Đồng Khởi đến ngã ba Thiết Giáp. 

     Về sản xuất nông nghiệp: 

     Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến ngày 15/8/2020 đạt 138.520,2 ha, giảm 3,15% so cùng kỳ. 

     Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản đã ổn định, các cơ sở chăn nuôi đã tăng cường tái đàn, phát triển đàn heo, tuy nhiên việc tái đàn chỉ đạt khoảng 80% tổng đàn so với thời điểm trước Dịch tả heo Châu Phi. Tổng đàn gia súc hiện có là 2,21 triệu con, tăng 0,934 triệu con (+4,41%) so cùng kỳ. Trong đó: tổng đàn heo đạt khoảng trên 2,12 triệu con (không tính heo con chưa tách mẹ), tăng 4,59% tương đương tăng khoảng trên 0,932 triệu con. 

     Về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Trong tháng 8/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Xuân Bảo – huyện Cẩm Mỹ, Phú Cường – huyện Định Quán, Long Tân – huyện Nhơn Trạch), lũy kế đến nay toàn tỉnh có 43/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 15,6 tiêu chí/xã, tăng 1,24 tiêu chí/xã so với cuối năm 2019.

      Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Dịch Covid-19 bùng phát lần 2 làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó ngành thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sức mua trên thị trường giảm, đặc biệt một số ngành dịch vụ như: dịch vụ làm đẹp, massgge, karaoke, vũ trường, …tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch; Nhiều tour du lịch bị hủy bỏ do tâm lý người dân lo lắng vì dịch bệnh. Kết quả, 8 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 120.731 tỷ đồng, tăng 4,78% so cùng kỳ.

     Giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng 3,94% so cùng kỳ. 

     Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm đạt 11,8 tỷ USD, giảm 6,68% so cùng kỳ. Trong đó: so với cùng kỳ một số mặt hàng giảm như: Hạt điều ước giảm 15%; Cao su ước giảm 6,23%; Hàng dệt may giảm 15,68%; Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 13,23%; Xơ, sợi dệt giảm 27,69%; ...Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2020 đạt 9,2 tỷ USD, giảm 11,75% so cùng kỳ. 

     Hoạt động Du lịch: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượt khách đến tham quan và lưu trú 8 tháng đầu năm ước đạt 1.376.300 lượt, giảm 57,2 % so với cùng kỳ và doanh thu dịch vụ du lịch đạt 598,5tỷ đồng, giảm 45,6 % so với cùng kỳ năm 2019. 

     Thu, chi ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm: 

     - Tổng thu ngân sách nhà nước là 33.969,2 tỷ đồng, đạt 64% dự toán năm, tương đương với cùng kỳ (thu ngân sách cả nước đến 15/8/2020 đạt 812,2 nghìn tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán năm). Trong đó:

     + Thu nội địa là 25.006,8 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 20.128 tỷ đồng, đạt 62% so với dự toán năm và tăng 01% so với cùng kỳ)

     + Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 8.962,4 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm và bằng 94% so với cùng kỳ.

     - Tổng chi ngân sách địa phương là 12.351,8 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán đầu năm và tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 4.492,25 tỷ đồng, đạt 60% so dự toán đầu năm và tăng 10% so cùng kỳ; Chi thường xuyên 7.853,5 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán đầu năm và tăng 5% so cùng kỳ.

     Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Tính đến ngày 31/8/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với ngân sách tỉnh đạt 28,11%, đối với cấp huyện đạt 35,55%, đối với vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 48,42% và đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành) lũy kế giải ngân là 14,62%. (Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 250,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước).

     Thu hút đầu tư trong nước là 25.199,2 tỷ đồng, tăng 183% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 là 8.899 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 89 dự án với tổng vốn đăng ký là 21.194 tỷ đồng (so với cùng 2019, tăng 58 % về số dự án cấp mới và tăng 181,6% về vốn đăng ký cấp mới) và 13 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 4.005,2 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/8/2020, số dự án còn hiệu lực là 1.016 dự án với số vốn là 278.582,86 tỷ đồng.

     Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 776,5 triệu USD, bằng 68,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 1.214,07 triệu USD); trong đó: cấp mới 51dự án với tổng vốn đăng ký 208,93 triệu USD và 81 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 567,57 triệu USD. Lũy kế đến 31/8/2020, số dự án còn hiệu lực là 1.523 dự án với số vốn khoảng 30,8 tỷ USD.

     Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đến ngày 31/8/2020 là 2.648 doanh nghiệp, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2019 (cùng kỳ 2019 đạt 2.536 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 30.779 tỷ đồng (cả nước có 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ).

     Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19: 

     - Theo số liệu thống kê khảo sát của Ban Quản lý các khu công nghiệp, có 518 doanh nghiệp đều có ý kiến là bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, 207 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (61 doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất một thời gian); có 100.487 lao động bị ảnh hưởng. Lũy kế đến hết tháng 8/2020 có 11.961 lao động của 95 doanh nghiệp bị mất việc làm; trong 204 doanh nghiệp bị ảnh hưởng có 03 doanh nghiệp bị giải thể và 61 doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất một thời gian. 

    - Tình hình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 đến nay: có 150/207 doanh nghiệp đã phục hồi, đi vào hoạt động sản xuất (chiếm tỷ lệ 73% doanh nghiệp phục hồi) và 24.092 lao động đã trở lại làm việc trên tổng số 32.835 lao động phải ngừng việc và tạm hoãn hợp đồng lao động do bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

      Công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19: 

     - Hỗ trợ giãn nộp tiền thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Lũy kế đến ngày 31/7/2020, có 2.384 đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. 

     - Hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 08/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ  người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19: Tính đến ngày 25/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận 115 đơn vị sử dụng lao động với 6.318 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 101 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 71 doanh nghiệp đủ điều kiện với 10.834 lao động với số tiền tạm dừng đóng trên 62,3 tỷ đồng.

     UBND tỉnh đã chi hỗ trợ cho 130.043/135.747 người, đạt tỷ lệ 95,76% với số tiền 160.467,4 triệu đồng.

     2. Xã hội:

     Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm 47.361 lượt người, đạt 59,2% kế hoạch năm; ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 8.364 người; Trong tháng 8/2020 hỗ trợ giải quyết cho 193 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền trên 7,78 tỷ đồng.

     Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đảm bảo an toàn, đúng quy chế, theo đó toàn tỉnh có trên 28.000 thí sinh dự thi; Xét điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường thi tuyển. Tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

     Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời dịch cấp độ 1 (có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh) và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai và tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa dịch COVID – 19 lây lan trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 10/8/2020, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 03 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra, trong đó: đã điều trị khỏi bệnh: 01; đang điều trị tại bệnh viện Phổi: 02.

     3. Về an ninh – trật tự: 

     Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra.

     Trong tháng 8/2020, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 20 vụ, chết 16 người, bị thương 10 người, so với tháng trước giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, giảm 01 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 04 vụ, giảm 02 người chết và 02 người bị thương.

     II. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 9/2020: Đề nghị các đồng chí dự họp theo dõi tại dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch.


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​