Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Triển khai học tập các bài học lý luận Chính trị dành cho Đoàn Viên

​     Thực hiện văn bản số 544-CV/ĐTN ngày 17/8/2020 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục triển khai học tập các bài học chính trị dành cho đoàn viên tỉnh Đồng Nai;

    Để công tác triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên đạt hiệu quả cao hơn, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nội dung và hình thức học tập đến toàn thể đoàn viên chi đoàn, cụ thể như sau:

     1. Ban Chấp hành Chi đoàn sẽ đăng tải nội dung các bài học lý luận chính trị và Video bài giảng của các chuyên gia từng bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên định kỳ hàng tuần trên Website của Sở (http://skhdt.dongnai.gov.vn).

     2. Các đoàn viên chủ động tham gia học tập trực tuyến.

     - Thời gian: từ 09h00 dến 10h30 các ngày cụ thể như sau: 

     Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: ngày 25/8/2020 (thứ ba).

     Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: ngày 01/9/2020 (thứ ba).

     Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: ngày 08/9/2020 (thứ ba).

     Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: ngày 15/9/2020 (thứ ba).

     - Hình thức: Livestream trực tiếp trên trang Fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai.

     - Thành phần: Cán bộ đoàn, đoàn viên.

     - Giảng viên: Trường Chính trị tỉnh.

Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai đến toàn thể đoàn viên chi đoàn để lựa chọn hình thức học tập phù hợp, đề nghị các đoàn viên nghiêm túc thực hiện./.

Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​