Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài định kỳ
Tình hình thu hút đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/01/2019 16:06 Xem với cỡ chữ

​      A. Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2018

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn năm 2018 tính đến ngày 31/12/2018 là 1.915,53 triệu USD, đạt  104% so với cùng kỳ năm 2017 (1.839,12 triệu USD), đạt 191% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 131 dự án với tổng vốn 1.045 triệu USD; 107 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 870 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh có là 1.883 dự án với tổng vốn đầu tư 33,78 tỷ USD, trong đó:

- Dự án còn hiệu lực: 1.387dự án, tổng vốn đăng ký 28,58 tỷ USD. Bao gồm:

+ Ngoài KCN: 160 dự án, vốn đăng ký 4,93 tỷ USD.

+ Trong KCN: 1.227 dự án, vốn đăng ký 23,65  tỷ USD.

- Dự án đã thu hồi hoặc hết thời gian hoạt động:  496 dự án thu hồi tổng vốn 5 tỷ USD, gồm:

+ Ngoài KCN: 155 dự án, vốn đăng ký 3,1 tỷ USD.

+ Trong KCN: 341 dự án, vốn đăng ký 2,04 tỷ USD.

B. Đánh giá về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2018 :

1. Tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư:

Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh khá tốt, tăng 91,5% kế hoạch năm (1.000 triệu USD), bằng 104% so với cùng kỳ.

- Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Trong đó 55 dự án đầu tư Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký là 305,2 triệu USD (chiếm 42% tổng số dự án và chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI thu hút mới); 18 dự án Nhật Bản có tổng vốn đầu tư đăng ký là 113,7 triệu USD (chiếm 13,74% tổng số dự án và chiếm 11% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới);  10 dự án Đài Loan có tổng vốn đầu tư đăng ký là 58,2 triệu USD (chiếm 7,63% tổng số dự án và chiếm 5,57% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới).

- Về quy mô: Trong số 131 dự án cấp mới có 33 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD, vốn đầu tư đăng ký 741,7  triệu USD chiếm 71% tổng vốn đầu tư mới, như :

+ Dự án CÔNG TY TNHH KCC (VIỆT NAM NHƠN TRẠCH) (Singapore) tại KCN Nhơn Trạch 6, vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD;

+ Dự án NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH SAITEX FABRICS VIỆT NAM (Trung Quốc) tại KCN Nhơn Trạch VI, vốn đầu tư đăng ký 57 triệu USD;

+ Dự án CÔNG TY TNHH SAMYANG EP VIỆT NAM (Hàn Quốc) tại KCN Nhơn Trạch 6, vốn đầu tư đăng ký 45 triệu USD;

+ Dự án CÔNG TY TNHH HI KNIT (Hàn Quốc) tại KCN Nhơn Trạch 6A, vốn đầu tư đăng ký 40 triệu USD;

+ Dự án DỰ ÁN 6- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW NHƠN TRẠCH (Singapore) tại KCN Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang, vốn đầu tư đăng ký 39,3 triệu USD;

- Về ngành nghề đầu tư của các dự án cấp mới :

+ Ngành công nghiệp 118 dự án/815,7 triệu USD chiếm tỷ lệ 90% số dự án  và 78%  tổng vốn đầu tư dự án cấp mới;

+ Ngành dịch vụ 05 dự án/39,08 triệu USD chiếm 4% số dự án và 4% tổng vốn đầu tư dự án cấp mới;

+ Ngành bất động sản 08 dự án/190 triệu USD, chiếm 6% số dự án và 18% tổng vốn đầu tư dự án cấp mới.

2. Về tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

- Trong năm 2018 có 552 lượt điều chỉnh Giấy phép/ Giấy chứng nhận đầu tư và cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gồm 530 lượt điều chỉnh dự án trong Khu công nghiệp và 22 lượt điều chỉnh dự án Ngoài khu công nghiệp. Trong đó, số dự án điều chỉnh tăng vốn : 107 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm  870,4 triệu USD:

+ Ngoài KCN: 04 dự án, vốn đăng ký tăng  27,2 triệu USD.

+ Trong KCN: 103 dự án, vốn đăng ký tăng 843,2 triệu USD.

- Các dự án điều chnh được cp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm nhiều nội dung như: điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp... Trong số 107 d án tăng vn đầu tư, có 04 dự án tăng vốn  trên 40 triệu USD như : Dự án Nhà máy BOSCH GASOLINE SYSTEMS – HCP (Hà Lan) tại KCN Long Thành, vốn đầu tư tăng thêm trên 71 triệu USD; Dự án Nhà Máy Sản Xuất Công Ty Cao Su Kenda (Việt Nam) tại KCN Giang Điền, vốn đầu tu tăng thêm 56 triệu USD; Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT GĂNG TAY CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM) tại KCN Giang Điền, vốn đầu tư tăng thêm 50 triệu USD; Dự án Cty CP Dược Phẩm OPV (Singapore) tại Biên Hòa II, vốn đầu tư tăng thêm  47,7 triệu USD;

- Việc xử lý hồ sơ cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Tình hình thu hồi, chấm dứt hoạt dộng của các dự án đầu tư :

Chấm dứt hoạt động 34 dự án, vốn  đầu tư 189,6 triệu USD trong đó :

- Trong KCN : 27 dự án, vốn đăng ký 136,4 triệu USD;

- Ngoài KCN : 07 dự án, vốn đăng ký 53,2 triệu USD.

Số dự án thu hồi, chấm dứt hoạt động trong năm 2018 do nhà đầu tư gặp khó khăn không tiếp tục hoạt động, sáp nhập, hết thời gian hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư, chuyển địa điểm dự án đến tỉnh khác .... Việc thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện đúng quy định pháp luật.

4. Vốn đầu tư thực hiện :

Vốn đầu tư thực hiện năm 2018 đạt 1.493 triệu USD, tăng 20% so với năm 2017 (1.241,98 triệu USD) và vượt 49% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 2018 là 1.000 triệu USD), trong đó:

+ Trong KCN: 1.487 triệu USD.

+ Ngoài KCN: 5,75 triệu USD.

C. Các giải pháp thu hút đầu tư năm 2019

- Tiếp tục thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng.

         - Tiếp tục thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ nhà đầu tư, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Đồng Nai. Giúp cho nhà đầu tư khai thác các dịch vụ hành chính công được thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà cho nhà đầu tư. Thực hiện thường xuyên cải cách thủ tục hành chính và thông báo đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp.

- Tỉnh Đồng Nai thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức các buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn để giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Trong công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch của các nước Nhật Bản, khối EU, khu vực Bắc Mỹ….

Phòng KTĐN 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn