Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết quả giải ngân tổng thể Quý II năm 2020
 

​     Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 24.743,692 tỷ đồng, trong đó:

     1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 17.272,040 tỷ đồng, giải ngân quý II năm 2020 là 521,366 tỷ đồng đạt 3,02% kế hoạch, trong đó:

     a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu kế hoạch giao là 27,8 tỷ đồng, giải ngân quý II năm 2020 là 7,099 tỷ đồng đạt 25,54% kế hoạch.

    b) Nguồn vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch giao là 6.705,035 tỷ đồng, giải ngân hết quý II là 0,244 tỷ đồng.

    c) Nguồn vốn Trung ương kéo dài sang năm 2020 tổng số là 10.378,105 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 10.352,532 tỷ đồng;  Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 25,573 tỷ đồng), Giải ngân quý II năm 2020 là 514,043 tỷ đồng đạt 4,95% kế hoạch.

    d) Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 161,1 tỷ đồng, chưa giải ngân.

    2. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương kế hoạch giao là 7.471,652 tỷ đồng, giải ngân quý II năm 2020 là 1.491,513 tỷ đồng đạt 19,96% kế hoạch, trong đó: 

    - Vốn ngân sách tập trung kế hoạch giao là 3.931,652 tỷ đồng, giải ngân quý II năm 2020 là 682,464 tỷ đồng đạt 17,36% kế hoạch.

   - Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất kế hoạch giao là 2.000 tỷ đồng (gồm kế hoạch trung ương giao là 1.500 tỷ đồng, địa phương giao thêm 500 tỷ đồng), giải ngân quý II năm 2020 là 522,262 tỷ đồng đạt 26,11% kế hoạch.

    - Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết kế hoạch giao là 1.540 tỷ đồng, giải ngân quý II năm 2020 là 286,787 tỷ đồng đạt 18,62% kế hoạch.

​​​​Phòng Đấu thầu, T​hẩm định và Giám sát đầu tư.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​