Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn hóa – Xã hội
Hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/01/2019 11:32 Xem với cỡ chữ

​        Trong thời gian qua, công tác vận động, tiếp nhận và thẩm định, phê duyệt, sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục quy trình không đúng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng PCNN, gây khó khăn và mất nhiều thời gian của cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt. Do đó, để hạn chế, khắc phục những hạn chế trên đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình, thủ tục và nội dung hồ sơ vận động, trình thẩm định phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh như sau:

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu và Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và việc sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chuẩn bị nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện việc đám phán, ký kết các văn bản thỏa thuận tiếp nhận và trình thẩm định phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN như sau:

vx 6.jpg

  Tổ chức PCPNN trao nhà tình thương – phát quà từ thiện ở huyện TB (ảnh tác giả)

1) Về chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN:

Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ Điều 10 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 để tiến hành đàm phán, ký kết khoản viện trợ PCPNN: Việc ký kết văn kiện chương trình, dự án hoặc thỏa thuận tiếp nhận viện trợ PCPNN chỉ được tiến hành sau khi được UBND tỉnh đồng ý.

2) Về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh:

Sau khi có chủ trương tiếp nhận của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, nhà tài trợ chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

2.1) Thành phần hồ sơ đối với khoản viện trợ là chương trình/dự án PCPNN:

a) Văn bản đề nghị trình phê duyệt của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN.

b) Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.

c) Dự thảo Văn kiện chương trình, dự án danh mục các khoản viện trợ phi dự án.

d) Bản sao Giấy đăng ký hoạt động hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của bên tài trợ.

2.2) Thành phần hồ sơ đối với khoản viện trợ PCPNN phi dự án:

a) Văn bản đề nghị trình phê duyệt của Cơ quan chủ khoản viện trợ.

b) Văn bản của Bên tài trợ thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản  viện trợ phi dự án đó.

c) Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ; những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác đối với khoản viện trợ của Bên tài trợ; nghĩa vụ và cam kết của Bên tiếp nhận.

2.3) Thành phần hồ sơ đối với khoản viện trợ PCPNN phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thì ngoài các văn bản đã quy định trên, cần có các văn bản sau:

a) Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ.

b) Giấy chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ.

c) Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

2.4) Số lượng và trình tự thực hiện việc tiếp nhận  hồ sơ thẩm định các khoản viện trợ PCPNN:

 Hồ sơ các khoản viện trợ PCPNN gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 08 bộ tài liệu, trong đó có ít nhất 01 bộ tài liệu gốc. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu nói trên thì nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chưa nhận hồ sơ mà có trách nhiệm hướng dẫn để Chủ khoản viện trợ hoàn chỉnh hồ sơ.

Quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ, đề nghị liên hệ Phòng Khoa giáo, Văn xã – Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ theo số điện thoại: 02513.843.705./. 

Chi đoàn 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn