Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn hóa – Xã hội
Doanh nghiệp/người sử dụng lao động được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Cập nhật 25/01/2019 11:22 Xem với cỡ chữ

​           Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được quy định tại Luật Việc làm số 38/2013/QH13, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015, cụ thể theo quy định tại Điều 47 Luật Việc làm năm 2013, quy định 1. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

        a) Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;

      b) Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh;

        c) Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;

       d) Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

         2. Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án được phê duyệt và không quá 06 tháng.

         Ngoài ra, Chính phủ đã cụ thể hóa quy định trên tại Điều 4 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ“Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa nhưng không quá 06 tháng”.

         Mặc dù hệ thống pháp luật đã có quy định rất cụ thể và đầy đủ và Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai đã tăng cường tuyên truyền rộng rãi chính sách này tới doanh nghiệp, nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị sử dụng lao động nào.

vx 3.jpg

                                      Hội thảo Mô hình đào tạo nghề phối hợp, Ảnh – tác giả ngày 12/4/2017

          Do đó, trong thời gian tới, khuyến nghị các cơ quan chức năng tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật có liên quan và hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tham gia đào tạo nghề, kỹ năng nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hưởng các chính sách ữu đãi, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định./.

Chi đoàn 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn