Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Văn hóa – Xã hội
Các đơn vị sự nghiệp công lập xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội để liên doanh, liên kết, góp vốn thu hút đầu tư có sử dụng đất công, tài sản công
Cập nhật 25/01/2019 11:18 Xem với cỡ chữ

​        Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Điều 6, Điều 12, Điều 15 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa một số lĩnh vực y tế, giáo dục và dạy nghề, văn hóa, thể thao trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

van xa.jpgvan xa 2.jpg

Khoa khám bệnh theo yêu cầu của BV Nhi Đồng-Đồng Nai hoạt động theo mô hình XHH y tế (ảnh tác giả)​


Tuy nhiên, việc xác định giá trị tài sản và thực hiện cơ chế giao vốn như doanh nghiệp để thực hiện công tác liên doanh, liên kết, góp vốn “sử dụng đất công, tài sản công” gặp nhiều khó khăn do thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian,….Do đó, các đơn vị sự nghiệp công lập chưa phát huy hết lợi thế về thương hiệu, vị trí, đất đai, cơ sở vật chất chưa sử dụng hết gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên đây trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sủng dụng tài sản công, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,…) quy định các đơn vị sự nghiệp công lập xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội để liên doanh, liên kết, góp vốn thu hút đầu tư có sử dụng đất công, tài sản công để thu hút nguồn lực dân sự tham gia vào công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa xã hội theo tinh thần theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và các quy định có liên quan; Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định trên để lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trược khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Điều 29 Luật Đầu tư năm 2014 hoặc các quy định có liên quan./. 

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn