Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Về tình hình các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:
Cập nhật 25/01/2019 11:12 Xem với cỡ chữ

​        Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực có tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế cao, cùng với vị trí địa lý - kinh tế thuận lợi đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp nói riêng và sự nỗ lực trong điều hành của Tỉnh nên tăng trưởng GRDP hàng năm bình quân 8-9%/ năm với gia trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 37.000 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản 8,87%. Tổng dân số 3,2 triệu người, trong đó dân số khu vực nông thôn chiếm 64,7%.Đến nay tỉnh đã có 129/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 97% tổng số xã), có 08/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,7%. Đồng Nai phấn đấu năm 2018, hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận 03 đơn vị cấp huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2019 đề nghị Trung ương công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 118 doanh nghiệp đang hoạt động chính ngành nghề nông nghiệp với tổng số lao động bình quân 10.934 người với tổng số doanh thu là 7.559 tỷ đồng. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động 315 triệu đồng và đạt lợi nhuận bình quân là 71 triệu đồng/năm.

Triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định về mức ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 12 doanh nghiệp với tổng mức hỗ trợ 33,855 tỷ đồng và 25,15 ha đất được miễn tiền thuê đất trong 11 năm. Đến nay đã giải ngân được trên 19,4 tỷ đồng.

2.Quá trình triển khai thực hiện thu hút doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai gặp một số khó khăn:

Khó khăn chung

- Giá trị quyền sử dụng đất tăng cao trong các năm gần đây gây khó khăn cho nhà đầu tư;Việc tiếp cận các chính sách về tài chính, tín dụng, thuế, phí còn gặp khó khăn nhất là về khâu thủ tục, hồ sơ vay vốn, một phần nguyên nhân chủ yếu do năng lực còn hạn chế của các doanh nghiệp, các điều kiện về tài sản thế chấp và khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp,...

- Việc hợp tác, liên kết, phối hợp giữa trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ; Dự báo cung – cầu, giá cả gặp nhiều bất cập, thiếu thông tin.

- Lực lượng lao động kỹ thuật khu vực nông thôn còn thiếu nhiều; nhất là lĩnh vực nông nghiệp rất ít doanh nghiệp có lao động kỹ thuật được đào tạo trực tiếp làm việc.

- Về các yếu tố đầu vào và hạ tầng sản xuất kinh doanh:Về chất lượng nguồn giống, nguyên liệu, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa đảm bảo; Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp còn thiếu và không đồng bộ; trong đó, đặc biệt về cơ sở chế biến, bảo quản và hệ thống hạ tầng phục vụ lưu thông và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/ND-CPquá trình triển khai còn một số nội dung tồn tại, cụ thể:

- Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thì các đối tượng là Trang trại, HTX hoặc các hộ kinh doanh không tiếp cận được các ưu đãi nói trên. Do đó, trường hợp các HTX muốn tiếp cận chính sách có thể phải thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ.

- Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chăn nuôi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình để thực hiện dự án chăn nuôi, tuy nhiên việc áp dụng các chính sách miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp chăn nuôi trong trường hợp này là chưa khả thi do khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình, cá nhân thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng đất và không phải chuyển sang thuê đất (theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Do đó việc ưu đãi thuê đất là chưa phù hợp với tình thực tế.

- Chính sách hỗ trợ của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP áp dụng hỗ trợ chung đối với các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm, …tuy nhiên, việc trên địa bàn tỉnh với tổng đàn heo (khoảng 2 triệu con) và tổng đàn gà (khoảng 19,5 triệu con) là rất lớn. Trong bối cảnh giá các sản phẩm chăn nuôi cung vượt cầu, đặc biệt là giá heo hơi giảm mạnh trong năm 2016, 2017 nên việc tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi biểu hiện một số điểm bất cập.

- Bên cạnh đó, các chính sách tuy được ban hành, các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương đã tích cực tuyên truyền tuy nhiên chưa được sự quan tâm đầy đủ từ các doanh nghiệp.

Nhận thấy một số khó khăn chung nêu trên, tỉnh Đồng Nai đề xuất một số giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai trong thời gian tới như sau:

Về hỗ trợ đầu tư:

- Chủ động triển khai các chính sách hiện hành, đặc biệt các chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Trong đó, tập trung ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp thế mạnh về vốn, có tiềm lực về khoa học công nghệ nhằm định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương.

- Tăng cường hoạt động của trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai; trong đó, tập trung vào việc đầu tư xây dựng, trình diễn, chuyển giao các mô hình ứng dụng công nghệ cao, giúp nông dân học tập các mô hình để ứng dụng vào sản xuất tại nông hộ và trang trại.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dự án cánh đồng lớn nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất nông dân trong vùng góp phần tăng năng suất, hiệu quả của sản xuất trong khuôn khổ dự án cánh đồng lớn.

- Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tận dụng mọi cơ hội để thu hút các nguồn vốn khác: như thu hút đầu tư xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Về tiếp cận và mở rộng thị trường:

- Thực hiện rà soát ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh nhằm xây dựng định hướng phát triển. Trên cơ sở danh mụcthực hiện xây dựng chính sách hỗ trợ, tăng cường hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp đặc thù theo hướng sản xuất sạch và giá trị kinh tế cao, sản xuất mang tính ổn định tiến tới xuất khẩu.

- Đầu tư theo kế hoạch và định hướng phát triển Chợ đầu mối nông sản Dầu Giây thành trung tâm trao đổi nông sản sạch, nông sản an toàn cho khu vực phía nam. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề nhằm giới thiệu, quảng bá nông sản hàng hóa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thu mua tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận dễ dàng hơn với các nhà sản xuất tại địa phương.

- Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp đến tận cơ sở để nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp và cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về cơ chế, về thị trường một cách nhanh chóng.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo nghề lao động nông thôn. Trong đó đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

Về tiếp cận tín dụng:

Rà soát, xây dựng chính sách tín dụng tại địa phương phù hợp theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP, trong đó chủ động rà soát, cân đối các nguồn nhằm đảm bảo vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ các dự án và mức vốn của địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Khuyến khích việc đầu tư tín dụng cho các hợp đồng hình thành theo chuỗi giá trị có sự tham gia của bốn nhà gồm người nông dân - cơ sở thu mua, chế biến – nhà tiêu thụ, xuất khẩu – ngân hàng.

          Thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả. Ưu tiên cho các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.


Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn