Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên trong công tác xây dựng Đảng
 

​          Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đảng còn có nhiệm vụ chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng. Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đó của mình, những năm qua, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Xây dựng Đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng thông qua việc tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua rèn luyện. Hàng năm, đoàn viên, thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tình nguyện đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh bằng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, lập thân, lập nghiệp xây dựng quê hương. Các phong trào, hành động cách mạng đã thể hiện vai trò tích cực của Đoàn trong việc vận động, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tham gia xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Hàng năm, các cấp bộ đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng thông qua các hội thi, cuộc thi tìm hiểu trên internet, triển khai học tập luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng. Các cấp bộ đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt các khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng và các chính sách đối với cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ. Hàng năm các cấp bộ đoàn đều xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt của Đoàn, cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Độ tuổi của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ được phân công, bổ nhiệm ở những vị trí chủ chốt của Đoàn, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng. Cùng với đó, nhiều cán bộ Đoàn trưởng thành được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Đây là nguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng.

Chi đoàn

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​