Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Thông qua kế hoạch và tổ chức triển khai thực khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành
Cập nhật 25/01/2019 10:57 Xem với cỡ chữ

​    Ngày 6.11.2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

      Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và -        Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu nội dung Quyết đinh số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và thông qua kế hoạch và tổ chức triển khai thực khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đề xuất kiến nghị giải pháp để đảm bảo triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo đúng tiến độ đề ra.


Chi Đoàn

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn