Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin khác
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2018
Cập nhật 25/01/2019 10:35 Xem với cỡ chữ
 

​      Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

       Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 10 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm nay là 734.690 lao động, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.  

       Về số vốn đăng ký trong 8 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.558.228 tỷ đồng tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 878.627 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.679.601 tỷ đồng với 28.672 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.       

        - Theo quy mô vốn:

Bảng 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn (Đơn vị: DN) ​

TT​​​​​ Quy mô vốn đăng ký 8 tháng đầu

năm 2017

8 tháng đầu

năm 2018
8 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ (%)​​
Tổng số
1​ 2​0-10 tỷ đồng ​​76.975 ​78.269​ ​​1,7
​2 ​​10-20 tỷ đồng​ ​4.172 ​​4.643 ​11,3
​3 ​​10-20 tỷ đồng ​​2.254​ ​2.391 ​​6,1
​4 ​50-100 tỷ đồng ​​921 ​​1.08117,4 ​2,8
  

         Số liệu thống kê tại Bảng 1 cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2018 tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 50-100 tỷ đồng tiếp tục có tỷ lệ tăng lớn nhất là 17,4%; tiếp đến là từ 10-20 tỷ đồng tăng 11,3%;... quy mô vốn đăng ký từ 0-10 tỷ đồng có tỷ lệ tăng thấp nhất là 1,7%. Mặc dù, có tỷ lệ tăng thấp so với các quy mô vốn đăng ký khác nhưng quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng lại có số lượng đăng ký nhiều nhất là 78.269 doanh nghiệp, chiếm 89,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.    


Phòng ĐKKD    

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn