Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Thông tin khác
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2018
Cập nhật 25/01/2019 10:19 Xem với cỡ chữ

​        Trong tháng 8 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7 năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 14,9% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 111.172 lao động, giảm 3,3% so với tháng trước.   

        Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 2.912 doanh nghiệp, giảm 2,0% so với tháng 7 năm 2018.      

dkkd1.png 
 
 

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

           So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 8 với tháng 7/2018 tại biểu đồ 1 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.961 doanh nghiệp, giảm 19,7%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.255 doanh nghiệp, giảm 23,1% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.421 doanh nghiệp, tăng 31,0%.


Phòng ĐKKD

 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn