Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tin tức sự kiện
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 (khóa X)
Cập nhật 17/01/2019 10:56 Xem với cỡ chữ

​         Ngày 11-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15  (khóa X) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy năm 2018 và thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường điều hành Hội nghị​

Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, kết quả đạt được chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ:

Trong 59 chỉ tiêu năm 2018 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2018 của Tỉnh ủy đề ra có:

- 51/59 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt (17 chỉ tiêu vượt và 34 chỉ tiêu đạt).

- 02/59 chỉ tiêu các cấp ủy đang chỉ đạo thực hiện, chưa có kết quả: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 06/59 chỉ tiêu không đạt là: tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đoàn thể; giảm số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy); xử lý tin báo, tố giác tội phạm; giảm số việc thi hành án chuyển kỳ sau.

2.  Kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2018:

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 phát triển ổn định, đúng định hướng Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy. Kinh tế tỉnh Đồng Nai năm 2018 tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của cả nước (GDP cả nước năm 2018 đạt 7,08%). Thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng Nai (khoảng 104 triệu đồng) cao hơn 1,7 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước (khoảng 60 triệu đồng).

- Đồng Nai là một trong 16 tỉnh thành có điều tiết ngân sách về Trung ương. Tuy năm 2018 thu ngân sách chỉ đạt 93% dự toán giao nhưng Đồng Nai là 01 trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số thu ngân sách.

- Đồng Nai là một trong các địa phương dẫn đầu về phát triển KCN với 31 khu công nghiệp đang họat động chiếm 10% KCN cả nước (cả nước có 325 KCN), tỷ lệ lấp đầy trên 77% (trung bình cả nước đạt 51%).

- Thu hút đầu tư nước ngoài FDI năm 2018 đạt 1,915 tỷ USD (xếp thứ 4 cả nước, sau Hà Nội, BRVT, Bình Dương). Năm 2018, thì các doanh nghiệp FDI đóng góp cho ngân sách khoảng 27.000 tỷ đồng, tỷ lệ 54% tổng thu ngân sách, trong đó: thu nội địa 11.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu khoảng 15.500 tỷ đồng, thật sự đã trở thành một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai.

- Tỉnh quan tâm công tác hỗ trợ doanh nghiệp nên những năm qua số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngày càng tăng (năm 2018 thành lập mới 3.520 DN).

- Đồng Nai là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (133/133 xã).

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng cao so với những năm trước đây (trong đó, tổng đàn gia súc gần 2,6 triệu con, riêng đàn heo đạt 2,52 triệu con (cao nhất nước); tổng đàn gia cầm là 23,65 triệu con, riêng gà đạt 22,3 triệu con (xếp thứ hai cả nước). Điều đó khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.

- Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, từ năm 2015 đến nay tỉnh Đồng Nai liên tục xuất siêu: Năm 2015 xuất siêu 1,3 tỷ USD, 2016 xuất siêu 2 tỷ USD, 2017 xuất siêu 2,2 tỷ USD, 2018 xuất siêu 2,6 tỷ USD, chiếm trên 36% tỷ lệ xuất siêu cả nước (năm 2018 cả nước xuất siêu 7,2 tỷ USD).

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết trên từng lĩnh vực vẫn còn một số vấn đề nổi lên cần lưu ý đó là: có 06/59 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đề ra.

Tình hình phát triển kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp tuy tăng trưởng nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định bởi năng lực quản trị yếu, công nghệ lạc hậu, sử dụng lao động phổ thông là chủ yếu, khó đáp ứng yêu cầu hội nhập. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp và chưa có giải pháp xử lý hiệu quả, triệt để. Việc thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án trong nước, dự án PPP, BT gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về các quy định theo Luật, văn bản hướng dẫn Luật giữa Luật đầu tư và Luật chuyên ngành.

Việc triển khai thực hiện một số dự án công trình trọng điểm đầu tư còn chậm, kéo dài. Việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở còn chậm. Kết quả thu ngân sách không đạt so dự toán, trong đó lĩnh vực thu nội địa đạt thấp. Thực hiện đầu tư các khu xử lý rác thải còn chậm. Những yếu kém trong quản lý hoạt động ở các quỹ tín dụng nhân dân vừa qua đã làm phát sinh tiêu cực khó xử lý, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác quản lý trật tự đất đai, xây dựng có mặt chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng xây dựng, phân lô bán nền trái phép, không phép. Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Lĩnh vực du lịch tuy có chuyển biến nhưng còn yếu cả về cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch.

Tình hình dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ mắc một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn khá cao. Điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Nhân lực ngành y tế chưa đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng; hầu hết các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở đều thiếu bác sỹ; chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở còn hạn chế, chưa đồng đều; tốc độ phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ở các bệnh viện tuyến tỉnh còn chậm. Tình trạng nợ bảo hiểm ở các doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng trường, lớp giáo dục mầm non còn thiếu so với nhu cầu gửi trẻ, tình trạng sĩ số học sinh trên lớp vượt mức quy định ở cấp tiểu học, trung học cơ sở. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp của địa phương phát triển chậm, chưa đảm bảo chất lượng đào tạo và chưa đáp ứng yêu cầu lao động. Công tác đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục chưa thực sự phù hợp. Việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 chưa nhiều.

Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội an toàn xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào các tháng cuối năm.

 Phòng THQH


TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn