Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình thu hút đầu tư trong nước tháng 7 năm 2020.
 

​         1. Số dự án cấp mới:

Trong tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh cấp mới 03 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 62 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 18.142 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã cấp mới 2 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 15 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư khoảng 1.455 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư theo Luật Nhà ở, trong tháng 7/2020 không có dự án được cấp mới. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh cấp mới 01 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1.387 tỷ đồng.

2. Số dự án điều chỉnh:

Trong tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh 4 dự án, trong đó có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng khoảng 849,667 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 20 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có 08 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng khoảng 3.303 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh 3 dự án, nội dung điều chỉnh bao gồm: tiến độ thực hiện dự án, tiến độ góp vốn, mục tiêu hoạt động, phân kỳ đầu tư. Không có dự án điều chỉnh tăng vốn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 19 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng khoảng 340,5 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư theo Luật Nhà ở, trong tháng 7/2020 không có dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh 02 dự án, trong đó có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng khoảng 321 tỷ đồng.

3. Tình hình thu hồi dự án:

Trong tháng 7/2020, không có dự án thu hồi chủ trương đầu tư. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy vật liệu mới Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do Công ty thông báo chấm dứt hoạt động do thay đổi địa điểm thực hiện dự án.

 Phòng QLN

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​