Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Triển khai Nghị quyet số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý. Theo đó, tại khoản 1 Điều 2 có quy định UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8817/UBND-KTNS ngày 29/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2722/SKHĐT-TĐ tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh để triển khai thực hiện./.​


Phòng ĐTTĐ&GSĐT

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​