Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư
       ​Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm (2015 -2020) cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng, là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong không khí vui tươi ấy, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức.  

      Để sơ kết kết quả thực hiện, ngày 16/7/2020 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. 

      Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện có 03 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3) với tổng số 61 đảng viên. Trong tháng 3 năm 2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy Sở khóa mới có 07 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở có 03 đồng chí. Theo đó, đồng chí Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở được bầu làm Bí Thư Đảng ủy, đồng chí Võ Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

hndb.png 
 
      Trong 06 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong năm 2020. Theo đó, đã tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Đầu tư trong nước, đầu tư ngoài nước; Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ; Công tác đấu thầu; Đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh; Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Nhất là tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19… Thực hiện phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Triển khai thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ gắn với học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII của Đảng...

      Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu cấp trên giao; Triển khai các chương trình hoạt động Chi đoàn thường kỳ theo quy định; Công đoàn Sở, Hội Cựu chiến binh Sở .... tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, cấp trên tổ chức phát động....

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Bí thư Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 tiếp tục chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 do Đảng ủy cấp trên hướng dẫn theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, khóa XII; Bí thư các Chi bộ chỉ đạo các đảng viên, cán bộ công chức thuộc Chi bộ nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện quy chế dân chủ, phê bình và tự phê bình trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng trong sạch, vững mạnh…

VĂN PHÒNG SỞ


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​