Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2020

​​      Thực hiện Chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm, vào ngày 16/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan. 

      Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 cbccvc.png
 

      Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai; Trong 06 tháng đầu năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng  tâm như: Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các Chương trình, kế hoạch triển khai các Nghị quyết trên, tham mưu kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 … Về công tác tham  mưu xử lý hồ sơ một cửa, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư kết quả thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao do hồ sơ theo quy định còn nhiều thủ tục, việc triển khai các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách còn gặp nhiều vướng mắc do chưa được hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền…. Tại Hội nghị cũng thông qua báo cáo công khai việc thực hiện chủ trương, chính sách, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, phổ biến chính sách pháp luật và công khai tài chính của cơ quan và trao đổi một số nội dung có liên quan trong quá trình hoạt động của Sở.

Từ những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, Hội nghị cũng xác định những nội dung trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2020 của Sở: Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 có thể còn kéo dài và diễn biến khó lường, cần phải luôn đề cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; Tiếp tục hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Thực hiện 05 mũi giáp công để phục hồi nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế; Đẩy mạnh xuất khẩu; Thúc đẩy đầu tư công đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Khuyến khích tiêu dùng nội địa; Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)…  

VĂN PHÒNG SỞ


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​