Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai

​I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020:

1. Kinh tế:

Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 chịu tác động ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng rất thấp. Đặt biệt một số ngành sản xuất chủ lực giảm so cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 10,19% so với tháng trước, tăng 5,87% so với tháng 5/2019.

 Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 tăng tăng 3,8%, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm vừa qua. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,32%; ngành công nghiệp chế biến tăng 4,62%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 6,95%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 5,95%. 

Về xây dựng: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại hồ sơ công nhận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, đồng thời xem xét, phê duyệt chủ trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Về sản xuất nông nghiệp: 

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến ngày 15/5/2020 đạt 73.919 ha, giảm 2.288 ha (-3%) so cùng kỳ. 

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc  là 2.177.791 con, giảm 346.082 con (-13,71%) so cùng kỳ, trong đó heo đạt 2.093.775 con (Không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 14,19% tương đương giảm 346.163 con, nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng của Dịch tả heo Châu Phi nên số con giảm mạnh từ cuối năm 2019. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 5 ước đạt 14.779,5 tỷ đồng, tăng 12,83% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 73.951 tỷ đồng, tăng 2,17% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế nhà nước giảm 8,27%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 3,21%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,72%.

Giá cả thị trường: Tháng 5 tình hình sản xuất kinh doanh trong nước đã dần trở lại bình thường sau thời gian cách ly xã hội, tuy nhiên một số ngành nghề vẫn còn hạn chế theo quy định của Chính phủ và của tỉnh Đồng Nai. Một số nhóm hàng có biến động như: lương thực - thực phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch... giá xăng, dầu trong tháng tiếp tục giảm do Nhà nước điều chỉnh giảm giá bán lẻ, trong tháng giá gas; xăng dầu bán lẻ đã điều chỉnh tăng trở lại. Tháng 5 chỉ số giá tiêu dùng tháng tăng 0,38% so tháng trước; so với tháng 5 năm 2019 tăng 2,48%; giảm 0,44% so tháng 12 năm trước; chỉ số giá bình quân 5 tháng năm 2020 tăng 4,17% so cùng kỳ. 

Hoạt động kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng tháng 5 năm 2020 có phần khởi sắc hơn so tháng trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mặt hàng nông sản, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của thị trường Trung Quốc, Châu Âu giảm mạnh. Mặt khác thị trường xuất khẩu ở các nước trên thế giới giảm mạnh, nhất là các thị trường truyền thống đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu so cùng kỳ, cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa  tháng 5 ước đạt 1.491 triệu USD, tăng 11,27% so tháng trước. Dự ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 7.419,56 triệu USD, giảm 3,68% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2020 ước đạt 1.328,64 triệu USD, tăng 12,58% so tháng trước. Dự ước 5 tháng đạt 6.001,56 triệu USD, giảm 8,15% so cùng kỳ.

Hoạt động Du lịch: Các doanh nghiệp du lịch được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách tham quan và lưu trú vẫn chưa cao, ước khoảng 85,000 lượt khách, giảm 78,7% so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu du lịch đạt 42,5 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú ước đạt 1,026,200 lượt, giảm 49,8% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 409,5 tỷ đồng, giảm 41 % so với cùng kỳ năm 2019.

Thu, chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước  đến 31/5/2020 là 22.605,65 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm và tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu nội địa là 16.908,74 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán năm và tăng 21% so với cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 13.077,56 tỷ đồng, đạt 40% so với dự toán năm và tăng 8% so với cùng kỳ). 

+ Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 5.697 tỷ đồng, đạt 33% dự toán năm và bằng 82% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/5/2020 là 7.686,4 tỷ đồng, đạt 35% so với dự toán và tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.886,4 tỷ đồng, đạt 39% so dự toán đầu năm và tăng 04% so cùng kỳ, Chi thường xuyên 4.798,65 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán đầu năm và tăng 06% so cùng kỳ.

Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Tính đến ngày 14/5/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,4% đối với ngân sách tỉnh, 11,18% đối với các dự án do huyện giao chỉ tiêu và 2% đối với vốn ngân sách Trung ương. 

Từ đầu năm đến ngày 20/5/2020 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 15.350,3 tỷ đồng, tăng 129,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 6.693  tỷ đồng), trong đó: cấp mới 57 dự án với tổng vốn đăng ký là 13.902,2 tỷ đồng (so với cùng 2019, tăng 128% về số dự án cấp mới và tăng 117% về vốn đăng ký cấp mới); 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung là 1.448,1 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): tính đến ngày 20/5/2020 đạt khoảng 498,88 triệu USD, bằng 61,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 808,6 triệu USD), trong đó: cấp mới 37 dự án, tổng vốn đăng ký 112,14 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2019 bằng 90,2% về dự án cấp mới và bằng 33% về vốn); 48 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 386,74 triệu USD. 

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.260 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 91,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2019 đạt 1.380 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 12.150 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm của người lao động: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến đời sống việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp có 10.047 lao động của 77 doanh nghiệp bị mất việc làm; 190 doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, cho công nhân nghỉ việc, ảnh hưởng đến 87.189 lao động.

2. Xã hội:

Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 của các trường Tiểu học, chuẩn bị các điều kiện an toàn cho học sinh đến trường. Hướng dẫn tổ chức học và kiểm tra học kỳ 2 cho các cấp học, công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 các trường Dân tộc nội trú. 

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, tính đến ngày 14/5/2020, Tỉnh Đồng Nai ghi nhận 01 trường hợp (247) mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) đã được điều trị khỏi, hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Phổi trở về địa phương (dịch cấp độ 1); 55 trường hợp nghi ngờ, có yếu tố tiếp xúc dịch bệnh được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập trung (tại Bệnh viện Phổi; 43; Bệnh viện Nhi đồng:12); Số người đang theo dõi tại cộng đồng là 25 trường hợp; 11 người đang theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng (nhà, nơi lưu trú).

5 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho cho 26.586 lượt người, đạt 33,24 % kế hoạch năm; tiếp nhận, giải quyết 6.808 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng, đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3.825 người. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho số lao động thất nghiệp 6.891 lượt người; hỗ trợ học nghề cho 40 người; Hỗ trợ giải quyết cho 221 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 11.08 triệu đồng (bình quân 50,1 triệu đồng/hộ). 

3. Về an ninh – trật tự:

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong tháng 6/2020:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch số 4530/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

3. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, nhất là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, vận tải, dịch vụ để kịp thời có những giải pháp có hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra. 

4. Thực hiện tốt công tác cấp các thủ tục đầu tư các dự án FDI, ODA, các dự án đầu tư trong nước và việc thành lập các doanh nghiệp mới; đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó chú trọng việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, tiếp tục theo dõi sát diễn biến, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV…

6. Các Sở, ngành tập trung hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo thời gian theo quy định.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đảm bảo đúng quy chế, an toàn, hiệu quả theo tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý và điều hành thu ngân sách, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến công tác thu thuế, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid -19. Đồng thời tổ chức, quản lý, thực hiện chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung công việc xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp thực hiện việc tái đàn heo, đồng thời rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở định hướng cơ cấu lại tổng đàn vật nuôi trong thời gian tới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và vùng an toàn dịch đối với gia súc, gia cầm; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng của các đơn vị chủ rừng.

11. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh: Triển khai phương án phối hợp lực lượng giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong bố trí lực lượng bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy. 

​Phòng Tổng hợp và Quy hoạch. 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​