Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ họp Tỉnh ủy ngày 14/7/2020
 

I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6  tháng đầu năm 2020:

Cùng với các giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo chống dịch Covid-19 quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc; đã ban hành nhiều Chỉ thị, chỉ đạo thực hiện chống dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, đồng thời phát triển kinh tế xã hội. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt như vậy, nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,02%) (mức tăng trưởng của cả nước đạt 1,81%). Trong mức tăng trưởng chung của tỉnh, khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, đóng vai trò là động lực chính trong phát triển kinh tế của tỉnh tăng 8,66%; khu vực nông, lâm, thủy sản chịu tác động của dịch bệnh không nhiều nên vẫn đạt mức tăng trưởng 3,8%; khu vực dịch vụ tăng 0,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,16%.

1. Kinh tế:

- Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 chịu tác động ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng 5,12%, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. 

- Về sản xuất nông nghiệp: 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch tả lợn Châu phi nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,07% so cùng kỳ. 

Tình hình chăn nuôi phát triển cơ bản ổn định, tỉnh đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi, đây là điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tổ chức tái đàn và tăng đàn Heo. Hiện nay, tổng đàn Heo khoảng 2 triệu con, đạt khoảng 81% tổng đàn trước khi có dịch tả lợn Châu Phi. Đàn gà 22,52 triệu con, giảm 0,16% so cùng kỳ. 

- Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 24.743,606 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt 45% đối với ngân sách địa phương; 45% đối với các dự án do huyện giao chỉ tiêu và 60% đối với vốn0 ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu.

- Thu hút đầu tư trong nước 6 tháng (đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn) là 21.729,4 tỷ đồng, tăng 195,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 7.350,9 tỷ đồng), trong đó: cấp mới 73 dự án với tổng vốn đăng ký là 18.614 tỷ đồng (so với cùng 2019, tăng gấp 2,4 lần về số dự án cấp mới và tăng 167% về vốn đăng ký cấp mới). Lũy kế đến 30/6/2020, số dự án còn hiệu lực là 1000 dự án với số vốn là 274.677 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đạt khoảng 696,5 triệu USD, bằng 67,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 1,026 tỷ USD). giải ngân vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt 700,46 triệu USD. Lũy kế, đến ngày 30/6/2020 số dự án còn hiệu lực là 1.515 dự án với số vốn là 30,87 tỷ USD.

Tính đến ngày 10/7/2020, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 702,4 triệu USD, trong đó cấp mới 43 dự án với tổng vốn đăng ký là 181,6 triệu USD.

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.837 doanh nghiệp, bằng 97,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2019 đạt 1.883 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 17.323 tỷ đồng (cả nước có 62.000 doanh nghiệp thành lập mới).

Tính đến ngày 10/7/2020 có 1.988 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 97,8% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký là 19.279 tỷ đồng.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mặt hàng nông sản, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của thị trường Trung Quốc, Châu Âu giảm mạnh, cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, giảm 4,59% so cùng kỳ. (cả nước đạt 121 tỷ USD, giảm 1,1% so cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu đạt 6,9 tỷ USD, giảm 11,07% so cùng kỳ. (cả nước đạt 117 tỷ USD, giảm 3% so cùng kỳ).

- Thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 vẫn được bảo đảm nhưng ở mức thấp do tác động của dịch bệnh và các chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế về giảm, giãn, hoãn một số khoản thu. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 25.903 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm và tương đương cùng kỳ (thu ngân sách cả nước đạt 607 nghìn tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm), trong đó thu nội địa đạt 19.147,3 tỷ đồng, đạt 54% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 10/7/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 26.655 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 19.518,8 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm.

 Tổng chi ngân sách địa phương là 9.159 tỷ đồng, đạt 41% dự toán và tăng 8% cùng kỳ. (Tính đến ngày 10/7/2020 tổng chi ngân sách địa phương là 9.839,5 tỷ đồng, đạt 44% dự toán năm).

- Phong trào xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, Đồng Nai là một trong hai địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Phát huy phong trào trên, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay có 40/121 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã (xã Bình Lợi) được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Về xây dựng: Công tác quản lý quy hoạch được quan tâm, hiện nay tỉnh Đồng Nai đang xây dựng nhiều đồ án quy hoạch. Trong đó, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển KCN để chuyển đổi thành Khu đô thị Thương mại dịch vụ, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số khu công nghiệp để thu hút đầu tư.

2. Xã hội:

- Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính được nâng cao, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện, Trong tháng 5/2020 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, chỉ số PCI năm 2019 tỉnh Đồng Nai đạt 65,82 điểm, xếp hạng 23/63 tỉnh thành; tăng 1,98 điểm, thứ hạng tăng 3 bậc so với năm 2018. Điều này cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các bộ phận có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh Covid 19. 

Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như các chính sách tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và đặc biệt là chính sách về thuế, hiện trên địa bàn có 6.000 doanh nghiệp thuộc các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. 

Lũy kế đến ngày 10/7/2020, ngành Thuế đã tiếp nhận 2.009 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức và không có đơn gia hạn nào của cá nhân; BHXH tỉnh xác nhận 113 đơn vị sử dụng lao động với 6.291 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 96 trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chi hỗ trợ cho 12.160/25.273 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số tiền 12,16 tỷ đồng; 402/1.179 hộ kinh doanh với số tiền 402 triệu đồng.

3. Về an ninh – trật tự:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020, tăng cường công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm chuyển biến tích cực; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm mạnh.

II. Những điểm nổi bật kinh tế tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020:

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, kinh tế thế giới tăng trưởng âm, kinh tế trong nước tuy tăng trưởng nhưng ở mức thấp. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kinh tế tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2020 đạt mức tăng trưởng, cụ thể:

Một là, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 5,8%. Tuy mức tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra nhưng trong bối cảnh cả nước chỉ tăng 1,81%, cả nước có 12 tỉnh tăng trưởng âm, các địa phương khác tăng trưởng thấp (Bình Dương tăng 6,76%; TP HCM tăng 1,02%, Hà Nội tăng 3,39%, Cần Thơ tăng 1,43%, Đà Nẵng giảm – 3,6%, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 7%) thì đây được xem là mức tăng trưởng tốt, là tiền đề tốt để tỉnh từng bước khôi phục và phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm.

Hai là, mặc dù ảnh hưởng của Covid-19 làm cho xuất khẩu giảm 4,59% so cùng kỳ, Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,93 tỷ USD (cả nước xuất siêu 4 tỷ USD).

Ba là, Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,07% so cùng kỳ. Chứng tỏ rằng, dù Đồng Nai phát triển công nghiệp nhưng nông nghiệp của tỉnh vẫn luôn tăng trưởng ổn định.

Bốn là, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 Đồng Nai đạt 65,82 điểm, tăng 1,98 điểm, xếp hạng 23/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2018.

Năm là, Thu ngân sách nhà nước là 25.903 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm và tương đương cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa: 19.147,3 tỷ đồng, đạt 54% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

Sáu là, Thu hút đầu tư trong nước, cấp mới 73 dự án với tổng vốn đăng ký là 18.614 tỷ đồng (so với cùng 2019, tăng gấp 2,4 lần về số dự án cấp mới và tăng 167% về vốn đăng ký cấp mới). 

Bảy là, Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Tỉnh chỉ đạo, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ bằng nhiều giải pháp cụ thể, tỉnh cùng với cả nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điều này cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ y bác sĩ và ngành y tế của tỉnh đã chứng tỏ năng lực, khả năng ứng phó tốt với dịch bệnh.

Tám là, Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm đã có nhiều thay đổi; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm mạnh. Điều này cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực hết mình của ngành công an, quân đội trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc.

III. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020:

Tình hình 6 tháng cuối năm dự báo sẽ rất thách thức, thị trường đầu ra cho sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày... còn gặp rất nhiều khó khăn. Để kích thích tăng trưởng, phục hồi nhanh và thúc đẩy phát triển kinh tế, ngay lúc này chúng ta cần phải có những hành động nhanh, mạnh mẽ hơn. Cần tập trung cao độ; nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như: Kết luận 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP; 42/NQ-CP, 84/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy, NQ 184 của HĐND tỉnh, trong đó cần tập trung vào một số vấn đề sau:

+ Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài và diễn biến khó lường, mặc dù đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi là, phải luôn đề cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

+ Quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực cao nhất để tiếp tục hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra và coi đây là quyết tâm chính trị của tỉnh Đồng Nai để đóng góp vào kết quả chung của cả nước. 

+ Thực hiện có hiệu quả 5 “mũi giáp công” để phục hồi nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

Một là, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước; 

Hai là, đẩy mạnh xuất khẩu; 

Ba là, thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt là 02 dự án công trình lớn tầm quốc gia quan trọng là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay và dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Riêng đối với các địa phương phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư trước một bước để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

 Bốn là, khuyến khích tiêu dùng nội địa;

Năm là, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Đặc biệt, về vấn đề an sinh xã hội, cần phải có chính sách quan tâm, hỗ trợ trong thời gian dài, không để ai quá khổ, quá khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, xin báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.


​Phòng Tổng hợ​p và Quy hoạch. 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​