Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ giao ban 4 bên)

​I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020:

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

1. Kinh tế:

Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 chịu tác động ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng rất thấp. Đặt biệt một số ngành sản xuất chủ lực giảm so cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 04/2020 giảm 9,4% so với cùng kỳ và giảm 9,95% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 tăng 1,19% đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm vừa qua.

Về xây dựng: Hướng dẫn các địa phương thực hiện lập hồ sơ quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch vùng huyện; thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Long Khánh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Về sản xuất nông nghiệp: 

Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2019- 2020 tính đến ngày 15/4/2020 đạt 40.009 ha, giảm 2,03% (-827 ha) so cùng kỳ

Chăn nuôi: Tính đến thời điểm tháng 4/2020 Tổng đàn gia súc là 2.003.413 con, giảm 418.221 con (-17,27%) so cùng kỳ, trong đó số đàn heo đạt 1.914.109 con, giảm 19,97% (-419.296 con) (không tính heo con chưa tách mẹ), nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng của Dịch tả heo Châu Phi nên số con giảm mạnh từ cuối năm 2019. Hiện nay các doanh nghiệp có quy mô chăn nuôi lớn bắt đầu tái đàn trở lại, nhưng chậm do không đủ điều kiện, giá con giống hiện quá cao cũng khiến người chăn nuôi e dè. Tổng đàn gia cầm là 23.233,1 ngàn con, tăng 1,85% so cùng kỳ. Trong đó gà đạt 21.613,61 ngàn con, tăng 2,14% và chiếm 93,03% tổng đàn gia cầm. Đàn gà tăng chậm là do sau thời gian nghỉ Tết, thị trường gà công nghiệp phục vụ các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học nghỉ Tết kéo dài do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (virus Corona) gây ra khiến đầu ra của thị trường chững lại. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: thực hiện việc cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, một số người tiêu dùng tập trung mua hàng tích trữ vào những ngày cuối tháng 3, mặt khác  do tâm lý người dân hạn chế tập trung nơi đông người đã tác động tới sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường làm cho doanh thu thương mại trong tháng giảm so tháng trước và giảm so tháng cùng kỳ, cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và tiêu dùng tháng 4/2020 ước đạt 12.429,83 tỷ đồng, giảm 14,66% so tháng trước. Dự ước 4 tháng đầu năm 2020, đạt 58.502,19 tỷ đồng, tăng 0,96% so cùng kỳ

Giá cả thị trường: Tháng 4 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch covid – 19, Một số loại hình sản xuất kinh doanh hạn chế hoạt động, kinh doanh ăn uống tạm ngưng cũng đã tác động ảnh hưởng đến giá cả. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giảm 1,68% so tháng trước; so với tháng 4 năm trước tăng 2,38%; giảm 0,82% so tháng 12 năm trước; chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2020 tăng 4,6% so cùng kỳ. 

Hoạt động kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 4/2020 có sự biến động ở một số thị trường và mặt hàng; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu mặt hàng nông sản, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của thị trường Trung Quốc, Châu Âu giảm mạnh. Mặt khác thị trường xuất khẩu ở các nước trên thế giới giảm mạnh, nhất là các thị trường truyền thống đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 1.500 triệu USD, giảm 5,45% so tháng trước. Dự ước kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2020 đạt 6.063,29 triệu USD, tăng 0,85% so cùng kỳ (cùng kỳ 2019 tăng 6%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 năm 2020 ước đạt 1.261,07 triệu USD, giảm 4,69% so tháng trước. Dự ước 4 tháng đạt 4.742,79 triệu USD, giảm 6,83% so cùng kỳ (cùng kỳ 2019 tăng 3%; quý I/2020 giảm 7%). 

Hoạt động Du lịch: Các khu, điểm du lịch tạm dừng các hoạt động đón khách tham quan du lịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy để đề phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 15/4/2020. Do đó, trong tháng 4/2020 dự kiến không có khách tham quan du lịch, chủ yếu chỉ có khách lưu trú. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1.200 lượt, Doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 6 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 941.000 lượt, bằng 57,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 367 tỷ đồng, bằng 65,9% so với cùng kỳ.

Thu, chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm: 

 - Tổng thu ngân sách nhà nước là 19.100 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu nội địa là 14.300 tỷ đồng, đạt 40% so với dự toán năm và tăng 26% so với cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 10.780 tỷ đồng, đạt 33% so với dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ). 

+ Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 4.800 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm và bằng 87% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương là 6.350 tỷ đồng, đạt 29% so với dự toán và tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.550 tỷ đồng, đạt 34% so dự toán đầu năm và tăng 22% so cùng kỳ và Chi thường xuyên 3.800 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán đầu năm và tăng 40% so cùng kỳ.

Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Tính đến ngày 14/4/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 21,3% đối với ngân sách tỉnh, 7,62% đối với các dự án do huyện giao chỉ tiêu và 0,3% đối với vốn ngân sách Trung ương 

Từ đầu năm đến ngày 20/4/2020, thu hút đầu tư trong nước (đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn) là 7.406,7 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 3.492,6  tỷ đồng), Trong đó: cấp mới 36 dự án (có 2 dự án ở huyện Nhơn Trạch có tổng vốn đầu tư lớn là dự án KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân, tổng vốn đầu tư 1.009 tỷ đồng và dự án KDC theo quy hoạch tại xã Phú Hội, tổng vốn đầu tư là 1.526 tỷ đồng) với tổng vốn đăng ký là 6.805,4 tỷ đồng. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 367 triệu USD, bằng 48,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 749 triệu USD), trong đó: cấp mới 29 dự án, tổng vốn đăng ký 92,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2019 bằng 76,3% về dự án cấp mới và bằng 27% về vốn

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 990 doanh nghiệp,  bằng 82% so với cùng kỳ 2019 (cùng kỳ 2019 đạt 1.207 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 8.504 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm của người lao động: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến đời sống việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tính đến ngày 14/4/2020, cụ thể:

Về lao động và doanh nghiệp: có 172 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai đã phải gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó có có 61 doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 100 người, chiếm tỷ lệ 35,5% doanh nghiệp), cho công nhân nghỉ việc; ảnh hưởng đến 78.779 lao động, lũy kế đến nay có 7.530 lao động của 63 doanh nghiệp bị mất việc làm.

 Về ngành nghề: Trong 172 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có 15 doanh nghiệp ngành may mặc (chiếm 8,7%); 14 doanh nghiệp ngành da giày (chiếm 8,1%); 22 doanh nghiệp ngành dệt sợi (chiếm 12,8%); 17 doanh nghiệp sản xuất linh kiện; phụ tùng ô tô, cơ khí (chiếm 9,9%); 10 doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện (chiếm 5,8%); 23 doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ (chiếm 13,4%); còn lại là một số doanh nghiệp thuộc các ngành khác như hóa chất, chế biến thực phẩm,...chịu tác động của dịch bệnh Covid -19

 2. Xã hội:

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản cho học sinh các cấp học nghỉ học, việc xem xét thời điểm cho học sinh đi học trở lại sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được ôn tập bài trong thời gian nghỉ dài không đến trường học, nhiều trường học trong tỉnh đã chủ động dạy học, ôn tập online cho học sinh với nhiều hình thức dạy học khá phong phú.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, tính đến ngày 14/4/2020, Tỉnh Đồng Nai ghi nhận 01 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi (dịch cấp độ 1); 56 trường hợp nghi ngờ, có yếu tố tiếp xúc dịch bệnh được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập trung; Số người đang theo dõi tại cộng đồng là 182 trường hợp; 504 người đang theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng (nhà, nơi lưu trú).

4 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 23.096 lượt người, đạt 28,87 kế hoạch năm; ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.609 người; Hỗ trợ giải quyết cho 176 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 7,392 tỷ đồng. 

3. Về an ninh – trật tự:

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong tháng 5/2020:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

3. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, nhất là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, vận tải, dịch vụ để kịp thời có những giải pháp có hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra. Đồng thời, lưu ý các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn đầu tư công còn lại của năm 2019, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là 02 dự án công trình lớn tầm quốc gia quan trọng là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và các dự án trọng điểm của tỉnh. Riêng đối với các địa phương phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư trước một bước để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Thực hiện tốt công tác cấp các thủ tục đầu tư các dự án FDI, ODA, các dự án đầu tư trong nước và việc thành lập các doanh nghiệp mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó chú trọng việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, tiếp tục theo dõi sát diễn biến, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV…

6. Các Sở, ngành tập trung hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX đảm bảo thời gian theo quy định.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đảm bảo đúng quy chế, an toàn, hiệu quả theo tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý và điều hành thu ngân sách, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến công tác thu thuế, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid -19. Đồng thời tổ chức, quản lý, thực hiện chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp thực hiện việc tái đàn heo, đồng thời rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở định hướng cơ cấu lại tổng đàn vật nuôi trong thời gian tới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và vùng an toàn dịch đối với gia súc, gia cầm; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng của các đơn vị chủ rừng; 

10. Công an tỉnh tiếp tục rà soát, lập danh sách người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu, Mỹ, người nước ngoài, người Việt Nam đã đến từ hoặc đi qua vùng dịch nhập cảnh vào Đồng Nai (trong vòng 14 ngày trở lại đây); phối hợp với Sở Y tế để tổ chức phân loại, tiến hành các biện pháp cách ly, giám sát theo quy định; Đồng thời, có kế hoạch bảo đảm an ninh cho việc cách ly các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh (kể cả cách ly tại cơ sở y tế và tại cộng đồng) nhằm kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong cộng đồng dân cư, không để dịch lan rộng. Nắm tình hình và giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường truy xét các hoạt động lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân về dịch bệnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

11. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh: Duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. thực hiện tốt công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy.

​Phòng Tổng hợp và Quy hoạch. 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​