Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Qúy 1-2020 của tỉnh Đồng Nai (Tài liệu phục vụ giao ban 4 bên)

​I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 1/2020:

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Đồng Nai, đến thời điểm hiện nay (ngày 25/3/2020), mặc dù ghi nhận chưa có số ca nhiễm Covid-19, nhưng mức độ ảnh hưởng của Covid 19 đến tình hình kinh tế - xã  hội của tỉnh thể hiện cũng chịu tác động ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Kinh tế:

Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2020 có mức tăng chậm, dự ước tăng 6,11% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 7,6%), hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các ngành công nghiệp thể hiện qua kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp, trong đó có 7/27 ngành sản xuất chỉ số giảm so cùng kỳ, đây là quý đầu năm có số ngành giảm nhiều nhất trong các năm gần đây, có 20/27 ngành có mức tăng. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đặc biệt là ngành điện tử, dệt may mặc, có mức tăng chậm và giảm sâu, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số sản xuất công nghiệp chung của toàn ngành.

Về xây dựng: Dự ước giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tính theo giá hiện hành quý I/2020,  giảm 25,55% so với quý IV/2019 và tăng 7,33% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm, do các nhà thầu chủ yếu tập trung thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2019, bên cạnh đó do dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp thiếu nhân công làm việc.

Về sản xuất nông nghiệp: 

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân giảm 0,07% so cùng kỳ, cây lâu năm giảm 1,87% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hết dịch bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh theo quy định, đến nay đàn heo hiện có đạt 1.817.678 con, giảm 21,95% tương đương giảm 511.159 con (không tính heo con chưa tách mẹ), nguyên nhân giảm mạnh là do ảnh hưởng của Dịch tả heo Châu Phi nên số con giảm mạnh từ cuối năm 2019, một số doanh nghiệp sau khi xuất bán hết không nuôi trở lại, việc tái đàn sẽ chậm do heo giống giá cao.

 - Thủy lợi: dung tích các hồ chứa đạt khoảng 60% so với tổng dung tích hồ, giảm 9% so với cùng thời kỳ năm 2019, các địa phương, đơn vị vẫn chủ động nguồn nước để đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Các ngành dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và dịch vụ khác tạm ngừng hoạt động đến hết 30/4/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã làm cho doanh thu của các ngành này giảm so tháng trước. Vì thế hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa cũng giảm đáng kể, bên cạnh đó do dịch Covid-19 nên học sinh các cấp nghỉ học kéo dài, người dân hạn chế đi lại làm cho doanh thu vận chuyển hành khách giảm. Tình hình thương mại, vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các ngành dịch vụ khác tháng 3 và quý I gặp nhiều khó khăn. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và tiêu dùng tháng 3/2020, giảm 0,88% so tháng trước. Dự ước quý I/2020, tăng 6,49% so cùng kỳ (quý I năm 2019 tăng 11,74%), cụ thể: 

+ Doanh thu dịch vụ l¬ưu trú dự ước quý I/2020 đạt 64,85 tỷ đồng, giảm 20,1% so cùng kỳ. Lượt khách phục vụ so cùng kỳ giảm 21,65%; Ngày khách phục vụ  so cùng kỳ giảm 22,44%.

+ Dịch vụ ăn uống dự ước quý I ước đạt 3.731,3 tỷ đồng, giảm 5,74% so cùng kỳ. 

+ Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch dự ước quý I đạt 19,47 tỷ đồng, giảm 21,76% so cùng kỳ; Lượt khách du lịch theo tour giảm 25,3% so với cùng kỳ; Ngày khách du lịch theo tour giảm 23,77% so cùng kỳ. 

Giá cả thị trường: Tháng 3 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 làm cho giá cả một số mặt hàng, dịch vụ tăng, giảm so tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 1,01% so tháng trước; so cùng tháng năm trước tăng 4,22%; tăng 0,88% so tháng 12 năm trước; chỉ số giá bình quân quý I tăng 5,35% so cùng kỳ. 

- Trong quý 1/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tăng thấp so với cùng kỳ (tăng 3,16%); kim ngạch nhập khẩu giảm 6,92% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 các Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng nông sản, may mặc, giày da cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng Xơ, sợi dệt các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày nhập khẩu của thị trường Trung Quốc giảm mạnh; mặt khác các ngành dệt may, điện tử do nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập từ Trung Quốc nay tạm ngưng nhập nguyên liệu nên sản xuất giảm sút làm cho xuất khẩu giảm.

Thu, chi ngân sách Nhà nước quý 1/ 2020: 

+ Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.456 tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa là 12.836,6 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán, tăng 62% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu là 3.619,2 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và bằng 91% so cùng kỳ.

+ Tổng chi ngân sách địa phương là  5.283,8 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển: là 2.391,4 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên: 2.891 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.

- Về vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: UBND tỉnh đã thông báo đến các đơn vị chủ đầu tư nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 (không bao gồm nguồn ngân sách trung ương) để triển khai thực hiện. Tính đến ngày 27/3/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,96% đối với ngân sách tỉnh, 5,9% đối với các dự án do huyện giao chỉ tiêu và 25,54% đối với vốn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu. Riêng Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành nguồn vốn kéo dài từ năm 2018-2020 đạt khoảng 7% kế hoạch được giao.

- Từ đầu năm đến ngày 18/3/2020, thu hút đầu tư trong nước (đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn) là 5.546,3 tỷ đồng, tăng 201,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 1.839 tỷ đồng), Trong đó: Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án với số vốn là 4.945 tỷ đồng (cấp mới 2 dự án ở huyện Nhơn Trạch có tổng vốn đầu tư lớn là dự án KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân, tổng vốn đầu tư 1.009 tỷ đồng và dự án KDC theo quy hoạch tại xã Phú Hội, tổng vốn đầu tư là 1.526 tỷ đồng).

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng khoảng 227,4 triệu USD, bằng 44,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 đạt 506,8 triệu USD). Trong đó: cấp mới 23 dự án với tổng vốn đăng ký 71,4 triệu USD.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.264 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 9.373 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2019 tăng 46,64% về số doanh nghiệp và tăng 5,02% về vốn đăng ký thành lập mới).

Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm của người lao động: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến đời sống việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động; việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên phụ liệu của một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn ảnh hưởng ảnh hưởng đến 35.843 lao động, trong đó có 3.225 lao động của 15 doanh nghiệp bị mất việc làm. 

2. Xã hội:

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản cho học sinh các cấp học nghỉ học, việc xem xét thời điểm cho học sinh đi học trở lại sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được ôn tập bài trong thời gian nghỉ dài không đến trường học, nhiều trường học trong tỉnh đã chủ động dạy học, ôn tập online cho học sinh với nhiều hình thức dạy học khá phong phú

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, ngành Y tế đã triển khai tập huấn cho cán bộ tại địa phương, hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); phun khử trùng các trường học trên địa bàn tỉnh; Theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại bệnh viện và cộng đồng; Tiếp tục duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra, đồng thời cấp bổ sung vật tư, hóa chất, trang thiết bị chống dịch cho các bệnh viện tư nhân; rà soát, lập danh sách người về từ địa phương có dịch để khám sức khỏe, hướng dẫn cách ly theo hướng dẫn.

Trong quý I/2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 18.703 lượt người, đạt 23,38% kế hoạch năm, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm 2019; tuyển mới đào tạo cho 13.511 người đạt 17,43% kế hoạch năm 2020, giảm 0,31% so cùng kỳ năm 2019.

3. Về an ninh – trật tự:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020, tăng cường công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán 2020, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự, trị an tại các địa bàn trọng điểm đã có nhiều thay đổi; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm. Quý I/2020, tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế, xảy ra 288 vụ, làm chết 10 người, bị thương 66 người, thiệt hại tài sản khoảng 17,3 tỷ đồng; so với quý I/2019 giảm 17,24% số vụ (288/348 vụ), giảm 41,18% số người chết, giảm 18,52% số người bị thương. Công an tỉnh phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 43 cửa hàng, nhà thuốc, phát hiện 33 trường hợp vi phạm về không niêm yết giá, bán khẩu trang y tế chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, có hành vi găm hàng (đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ với số tiền hơn 9,7 triệu đồng, tạm giữ 9.700 khẩu trang y tế).

II. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong quý II/2020:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

2. Tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao theo tinh thần của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 26/02/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19 và chú trọng thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ động đáp ứng kịp thời với từng cấp độ dịch Covid – 19 gây ra; thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh 24/24 giờ, kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường nhằm áp dụng các biện pháp xử lý hiệu quả, khống chế không để dịch lây lan và bùng phát.. Đảm bảo đầy đủ cơ số chống dịch, cơ sở vật chất, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để đáp ứng kịp thời khi có dịch Covid - 19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị dịch bệnh Covid – 19.

3. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, nhất là xuất nhập khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, vận tải, dịch vụ để kịp thời có những giải pháp có hiệu quả thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra. Đồng thời, lưu ý các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn đầu tư công còn lại của năm 2019, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là 02 dự án công trình lớn tầm quốc gia quan trọng là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và có 7 dự án trọng điểm của tỉnh gồm: đường kết nối vào Cảng Phước An ở huyện Nhơn Trạch (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành); dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đây là dự án quan trọng của quốc gia; dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh; dự án đường ĐT.763 nối huyện Xuân Lộc - Định Quán; dự án cầu Vàm Cái Sứt; dự án hương lộ 2 giai đoạn 1; dự án ĐT.768. Riêng đối với các địa phương phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư trước một bước để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Thực hiện tốt công tác cấp các thủ tục đầu tư các dự án FDI, ODA, các dự án đầu tư trong nước và việc thành lập các doanh nghiệp mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó chú trọng việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài Chính và các Sở, ngành, địa phương liên quan: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2020; chuẩn bị các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung liên quan.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, tiếp tục theo dõi sát diễn biến, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV…

7. Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý và điều hành thu ngân sách, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến công tác thu thuế; đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giảm chi thường xuyên đối với những khoản chi chưa thực sự cần thiết để dành cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh .Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; Xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.

Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác tổ chức, kiểm soát, giám sát chặt chẽ đối với người và phương tiện vận chuyển làm thủ tục xuất nhập cảnh xuất phát từ các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan nhanh chóng hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (Covid -19) gây ra.

8. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; đảm bảo an sinh xã hội: 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, các nguyên liệu cho hoạt động sản xuất vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. Chủ động tìm kiếm thị trường mới, thúc đẩy tiêu thụ, chế biến trong nước các mặt hàng nông thủy sản, trái cây xuất khẩu giảm sút do tác động của dịch bệnh nCoV.

- Các Tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chủ động thực hiện các giải pháp vượt qua khó khăn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực liên quan và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Sở Tài chính chỉ đạo Chi cục Tài chính doanh nghiệp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch năm 2020 của các tổng công ty, công ty có vốn nhà nước trên tinh thần tạo mọi thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,  Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid 19, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

9. Công an tỉnh tiếp tục rà soát, lập danh sách người Trưng Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, người nước ngoài, người Việt Nam đã đến từ hoặc đi qua vùng dịch, đặc biệt là đến từ 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc nhập cảnh vào Đồng Nai (trong vòng 14 ngày trở lại đây); phối hợp với Sở Y tế để tổ chức phân loại, tiến hành các biện pháp cách ly, giám sát theo quy định; Đồng thời, có kế hoạch bảo đảm an ninh cho việc cách ly các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh (kể cả cách ly tại cơ sở y tế và tại cộng đồng) nhằm kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong cộng đồng dân cư, không để dịch lan rộng. Nắm tình hình và giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường truy xét các hoạt động lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân về dịch bệnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch nội địa ở các vùng, miền của đất nước và khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đảm bảo đúng quy chế, an toàn, hiệu quả theo tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh và chủ trì cùng các Sở ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các Sở ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân.

13. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh: Duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. thực hiện tốt công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy.

​Phòng Tổng hợp - Quy hoạch 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​