Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tình hình phê duyệt hồ sơ dự án
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 10/2018
Cập nhật 06/11/2018 14:19 Xem với cỡ chữ

​   1. Chủ trương đầu tư:

- Tổng số chủ trương đầu tư được phê duyệt trong tháng: 04 chủ trương đầu tư.

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 12 chủ trương đầu tư.

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Tổng số chủ trương đầu tư được phê duyệt điều chỉnh trong tháng: 01 chủ trương đầu tư.

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 06 chủ trương đầu tư.

3. Dự án đầu tư:

- Tổng số dự án đầu tư được phê duyệt trong tháng: 0 dự án.

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 04 dự án.

4. Điều chỉnh dự án:

- Tổng số dự án đầu tư được phê duyệt điều chỉnh trong tháng: 0 dự án.

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 10 dự án.

5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng số kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trong tháng: 13 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 101 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

6. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng số kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt điều chỉnh trong tháng: 0 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

- Lũy kế 10 tháng năm 2018: 01 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thang 10.rarThang 10.rar

Phòng ĐT TĐ và GSĐT

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn