Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10/2018
Cập nhật 06/11/2018 08:36 Xem với cỡ chữ

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 10 năm 2018 là 1.797 tỷ đồng đạt 185 % so với cùng kỳ năm 2017 (969,3 tỷ đồng). Trong đó, có 179 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 76% so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 1.549 tỷ đồng (bao gồm: 01 doanh nghiệp tư nhân/0,2 tỷ đồng, 48 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/447 tỷ đồng, 118 công ty TNHH 1 thành viên/730 tỷ đồng, 12 công ty cổ phần/ 371,6 tỷ đồng) và 193 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 22 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 248 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 53 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 104% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2018, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 30.795,8 tỷ đồng đạt khoảng 82,3% so với cùng kỳ năm 2017 (37.377,6 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 2.831 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 23.497 tỷ đồng và 422 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 7298,8 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/10/2018 đã có có 7. 636 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 975 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu  tháng 10 (tính đến ngày 15/10/2018)  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 65 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế đến ngày 15/10/2018 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 676 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/9/2018 có 43.835 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 32.964 doanh nghiệp và 10.871 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 219.912 tỷ đồng; trong đó có 10.574 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/10/2018, có 06 doanh nghiệp giải thể với số vốn 18,3 tỷ đồng và 08 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 22 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2018 có 221 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.927 tỷ đồng và 206 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn