Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 7/2018
Cập nhật 06/11/2018 08:31 Xem với cỡ chữ
 

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 07 năm 2018 là 1.652,8 tỷ đồng đạt 67 % so với cùng kỳ năm 2017 (2.483,5 tỷ đồng). Trong đó, có 170 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 120% so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 1.332,8 tỷ đồng (bao gồm: 03 doanh nghiệp tư nhân/1,7 tỷ đồng, 29 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/304 tỷ đồng, 130 công ty TNHH 1 thành viên/690 tỷ đồng, 08 công ty cổ phần/ 336 tỷ đồng) và 142 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 24 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 320 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 50 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 77% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2018, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 20.832 tỷ đồng đạt khoảng 77,3 % so với cùng kỳ năm 2017 (26.941,5 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 1.922 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 16.556 tỷ đồng và 308 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 4.276 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/7/2018 đã có có 5.144 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 551 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu  tháng 7 (tính đến ngày 15/7/2018)  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 22 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế đến ngày 15/7/2018 thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 408 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/7/2018 có 42.339 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 31.820 doanh nghiệp và 10.519 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 208.027 tỷ đồng; trong đó có 10.000 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 15/7/2018, có 12 doanh nghiệp giải thể với số vốn 52,6 tỷ đồng và 07 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 19 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2018 có 154 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.399 tỷ đồng và 137 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

  Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn