Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 15-05-2020

​Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 24.743,692 tỷ đồng, trong đó:

1. Vốn ngân sách địa phương tổng số là 7.471,652 tỷ đồng gồm:

a) Vốn ngân sách tỉnh tổng số là 4.253,627 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 601,315 tỷ đồng đạt 14,14% kế hoạch, trong đó:

- Giao chi tiết từng dự án là 3.403,627 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 297,315 tỷ đồng, đạt 8,73% kế hoạch (trong đó, nguồn ngân sách tập trung kế hoạch giao 2.233,952 tỷ đồng giải ngân 220,259 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết kế hoạch giao 819,675 tỷ đồng giải ngân 76,152 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất kế hoạch giao 350 tỷ đồng giải ngân 0,904 tỷ đồng).

- Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương là 250 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ phát triển đất và nhà là 600 tỷ đồng, đến ngày 10/5/2020 đã thu nộp quỹ là 304 tỷ đồng đạt 50,66% kế hoạch.

b) Vốn đầu tư công do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là 3.218,025 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 359,615 tỷ đồng, đạt 11,18% kế hoạch.

2. Vốn Trung ương tổng số là 17.326,814 tỷ đồng gồm:

a) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 53,287 tỷ đồng (gồm kế hoạch năm 2020 là 27,8 tỷ đồng và kế hoạch năm 2019 kéo dài là 25,487 tỷ đồng) bố trí cho 03 dự, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 13,193 tỷ đồng, đạt 24,76% kế hoạch, cụ thể như sau:

- Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng: đã thực hiện mua sắm 05 xe ô tô chuyên dùng phục vụ chữa cháy (trên tổng số 08 xe ô tô và 09 xe mô tô) và đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế thi công xây dựng 05 trạm kiểm lâm. Dự kiến khởi công trong quý II/2020. Kế hoạch giao là 10,086 tỷ đồng đã giải ngân 2,099 tỷ đồng đạt 20,81% kế hoạch.

- Dự án đường hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2): tổng chiều dài khoảng 8,5km, đang thảm nhựa 5km mặt đường, còn lại 3,5km đang thi công phần nền, dự kiến hoàn thành trong quý II/2020. Kế hoạch giao là 30,487 tỷ đồng, đã giải đến thời điểm báo cáo là 11,094 ngân 36,38% kế hoạch.

- Dự án xây dựng Trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai: đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế thi công - tổng dự toán. Dự kiến khởi công trong quý III/2020. Kế hoạch giao là 12,8 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 161,1 tỷ đồng bố trí cho Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 1. Tình hình thực hiện dự án như sau:

- Lũy kế khối lượng các công việc đã thực hiện từ vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 254,645 tỷ đồng (công tác khảo sát-lập dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, sơ tuyển và lập hồ sơ mời thầu, phí thu xếp theo Hiệp định vay vốn, thi công và giám sát gói thầu số 6- thi công san nền, cổng tường rào, nhà bảo vệ Trạm xử lý nước thải số 2 và Trạm bơm số 1…)

- Riêng nguồn vốn trung ương bố trí cho dự án là 215,96 tỷ đồng: chưa giải ngân được kế hoạch vốn do vướng mắc về vấn đề JICA quan ngại Dioxin trong vùng thực hiện dự án, cụ thể Tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm việc với JICA và khẳng định trong khu vực thực hiện dự án không có ô nhiễm dioxin nhưng đến nay JICA vẫn còn quan ngại những vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của Dioxin đến khu vực dự án. Do đó, JICA vẫn chưa đồng ý để thực hiện các bước tiếp theo (duyệt hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn: Lập hồ sơ thiết kế chi tiết – dự toán; Hỗ trợ đấu thầu và giám sát thi công cho dự án).

c) Vốn Trái phiếu Chính phủ tổng số kế hoạch giai đoạn 2018-2020 đã bố trí cho Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 18.195,035 tỷ đồng (trong đó, Kế hoạch bố trí giai đoạn 2018-2019 là 11.490 tỷ đồng, Kế hoạch năm 2020 bố trí cho dự án là 6.705,035 tỷ đồng) lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo là 1.456,297 tỷ đồng (trong đó: giải ngân giai đoạn 2018-2019 là 1.137,468 tỷ đồng và giải ngân năm 2020 là 318,829 tỷ đồng), đạt 8% kế hoạch.


PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH ​VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​