Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết quả giải ngân tổng thể quý I năm 2020

​Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 24.743,692 tỷ đồng, trong đó:

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 17.272,040 tỷ đồng, giải ngân quý I năm 2020 là 47,754 tỷ đồng đạt 0,28% kế hoạch, trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu kế hoạch giao là 27,8 tỷ đồng, giải ngân quý I năm 2020 là 7,099 tỷ đồng đạt 25,54% kế hoạch.

b) Nguồn vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch giao là 6.705,035 tỷ đồng, chưa giải ngân.

c) Nguồn vốn Trung ương kéo dài sang năm 2020 tổng số là 10.378,105 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 10.352,532 tỷ đồng;  Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 25,573 tỷ đồng), Giải ngân quý I năm 2020 là 40,665 tỷ đồng đạt 0,39% kế hoạch.

d) Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 161,1 tỷ đồng, chưa giải ngân.

2. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương kế hoạch giao là 7.471,652 tỷ đồng, giải ngân quý I năm 2020 là 826,259 tỷ đồng đạt 11,06% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn ngân sách tập trung kế hoạch giao là 3.931,652 tỷ đồng, giải ngân quý I năm 2020 là 225,376 tỷ đồng đạt 5,73% kế hoạch.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất kế hoạch giao là 2.000 tỷ đồng (gồm kế hoạch trung ương giao là 1.500 tỷ đồng, địa phương giao thêm 500 tỷ đồng), giải ngân quý I năm 2020 là 519,917 tỷ đồng đạt 26% kế hoạch.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết kế hoạch giao là 1.540 tỷ đồng, giải ngân quý I năm 2020 là 80,966 tỷ đồng đạt 5,26% kế hoạch.

Đơn vị tính2-1.jpg

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯHình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​