Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết quả giải ngân tổng thể năm 2019

Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 18.968,769 tỷ đồng, trong đó:

     1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch giao là 11.598,6 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 1.152,892 tỷ đồng đạt 9,94% kế hoạch, trong đó:

     a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu kế hoạch giao là 40,930 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 15,357 tỷ đồng đạt 37,52% kế hoạch.

     b) Nguồn vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch giao là 6.990 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 807,754 tỷ đồng đạt 11,56 % kế hoạch.

     c) Nguồn vốn Trung ương năm 2018 kéo dài sang năm 2019 tổng số là 4.510,81 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 4.500 tỷ đồng;  Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu là 12,81 tỷ đồng. Giải ngân 13 tháng năm 2019 là 329,781 tỷ đồng đạt 7,31% kế hoạch.

     d) Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương tổng số là 54,86 tỷ đồng. Năm 2019 chưa giải ngân được kế hoạch vốn. 

     2. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương kế hoạch giao là 7.370,169 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 6.570,91 tỷ đồng đạt 89,16% kế hoạch, trong đó: 

     - Vốn ngân sách tập trung kế hoạch giao là 3.082,46 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 2.606,336 tỷ đồng đạt 84,55% kế hoạch.

     - Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất kế hoạch giao là 2.149 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 2.149 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

     - Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết kế hoạch giao là 1.485 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 1.244,639 tỷ đồng đạt 83,81% kế hoạch

     - Đầu tư từ nguồn thu khác kế hoạch giao là 653,709 tỷ đồng, giải ngân 13 tháng năm 2019 là 570,935 tỷ đồng đạt 87,34 % kế hoạch.

Đơn vị tính-1.jpg

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​