Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
PHÂN BIỆT (SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU) GIỮA HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

​        I. SỰ GIỐNG NHAU

Hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp đều là các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. Do vậy, hai loại hình tổ chức này có các đặc điểm chung giống nhau như sau:

- Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Có điều lệ.            

- Có cơ cấu tổ chức (để điều hành và quản trị).

- Có tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản.

 II. SỰ KHÁC NHAU

1. Về mục tiêu thành lập

Hiện nay ở nước ta còn khá phổ biến tình trạng chưa nhận thức rõ sự khác nhau cơ bản về mục tiêu của tổ chức hợp tác xã và mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp. Sự khác nhau về mục tiêu thành lập được thể hiện như sau:

- Mục tiêu của hợp tác xã là đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hoặc tạo việc làm/thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với từng thành viên đơn lẻ không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường. Hợp tác xã phải hoạt động hiệu quả, có lãi, nhưng còn phải tuân theo mục tiêu cao hơn là đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ của thành viên.

- Trong khi đó, mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp) là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường đại chúng nhằm tối đa hóa lợi nhuận; mục tiêu của các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp là để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận cho vốn góp của mình.

2. Về quan hệ sở hữu

- Thành viên hợp tác xã vừa là đồng sở hữu vừa là khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã vì mục tiêu của hợp tác xã là nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm/thu nhập cho thành viên.

- Thành viên của tổ chức doanh nghiệp chỉ là người đồng sở hữu doanh nghiệp.

3. Về quan hệ kinh tế

- Thành viên tham gia hợp tác xã là nhằm được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho chính bản thân mình. Vì vậy, khi tham gia hợp tác xã, thành viên hợp tác xã không chỉ góp vốn để trở thành chủ sở hữu, đồng thời phải cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã hoặc là người lao động của hợp tác xã. Thành viên sử dụng càng nhiều sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã sẽ bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển hợp tác xã, đồng thời được hưởng lợi ngày càng nhiều từ quan hệ kinh tế với hợp tác xã.

- Thành viên doanh nghiệp, ngoài việc góp vốn để là chủ sở hữu, không có ràng buộc khác về kinh tế với doanh nghiệp.

4. Về quan hệ phân phối

- Việc phân phối lợi nhuận của hợp tác xã cho thành viên được ưu tiên chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, hoặc được trả lương đổi với sức lao động đóng góp cho hợp tác xã và chia lãi theo vốn góp đối với hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên.

- Thành viên doanh nghiệp được chia lãi theo tỷ lệ vốn góp.

5. Về quan hệ quản lý

- Thành viên của hợp tác xã có quyền biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp.

- Trong khi đó các thành viên trong doanh nghiệp có quyền biểu quyết theo mức độ vốn góp.

Phòng QLN

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​