Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm; công tác phòng, chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2019.
 

​          I. Tình hình có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 16/11/2018 đến ngày 31/5/2019 lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  thường xuyên quan tâm, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, và phòng chống tội phạm mua bán người tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan, không để xảy ra vi phạm pháp luật về tội phạm và tội phạm mua bán người.

II. Kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tội phạm mua bán người.

1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, và phòng chống tội phạm mua bán người.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động phòng ngừa tội phạm:

- Lãnh đạo Sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cập nhật và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan qua các cuộc họp Chi bộ, Chi đoàn, giao ban hàng tuần.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo nền tảng cho phong trào tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện quan liêu, tiêu cực trong tổ chức Chi bộ và toàn thể CBCCVC cơ quan.

- Thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính, kinh phí của cơ quan, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của Đảng viên, cán bộ công chức thuộc diện kê khai theo quy định

- Thực hiện việc lưu trữ các tài liệu có tính chất bí mật quốc gia theo pháp luật Bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm chống lại “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

III. Nhận xét, đánh giá:

Do thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cập nhật và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về công tác phòng chống tội phạm và tội phạm mua bán người đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan qua các cuộc họp Chi bộ, giao ban hàng tuần, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã góp phần nâng cao hiệu quả nhận thức của từng Đảng viên, CBCCVC về công tác này, nên trong 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở không xảy ra tội phạm và tội phạm mua bán người.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, những quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tội phạm mua bán người góp phần nâng cao hiệu quả nhận thức của từng đảng viên, CBCCVC về công tác này.

- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi biểu hiện vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo nền tảng cho phong trào tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện quan liêu, tiêu cực trong toàn thể CBCCVC cơ quan.

- Thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính, kinh phí của cơ quan, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của Đảng viên, cán bộ công chức thuộc diện kê khai theo quy định.

- Thực hiện việc lưu trữ các tài liệu có tính chất bí mật quốc gia theo pháp luật Bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm chống lại “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Chi Đoàn

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​