Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2019.
 

​          I. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 16/11/2018 đến ngày 31/5/2019 lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  thường xuyên quan tâm, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan, không để xảy ra vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

II. Kết quả thực hiện một số công tác trọng tâm.

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

Đảng ủy và Ban Giám đốc luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm:

Lãnh đạo Sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cập nhật và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống chống tội phạm đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan qua các cuộc họp Chi bộ, giao ban hàng tuần.

III. Đánh giá chung:

Do thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cập nhật và phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về công tác phòng chống ma túy, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy đến các đảng viên, CBCCVC cơ quan qua các cuộc họp Chi bộ, giao ban hàng tuần; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã góp phần nâng cao hiệu quả nhận thức của từng Đảng viên, CBCCVC về công tác này, nên trong 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở không có tội phạm ma túy, người nghiện ma túy và trồng cây có chất ma túy.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, những quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả nhận thức của từng đảng viên, CBCCVC về công tác này.


Chi Đoàn

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​