Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thanh tra – Khiếu nại – Tố cáo
Tình hình xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật 17/08/2018 10:53 Xem với cỡ chữ
 

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Từ 01/10/2017 đến 31/3/2018), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hiện và xử lý 36 vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh và lĩnh vực Đấu thầu. Cụ thể:

-         Vi phạm trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 31 vi phạm.

-         Vi phạm trong lĩnh vực Đấu thầu: 05 vi phạm.

Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm chủ yếu là do các đối tượng chưa am hiểu pháp luật, chưa nắm được các quy định liên quan trong họat động của doanh nghiệp, tổ chức dẫn đến không thực hiện đúng quy định của pháp luật hoặc không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

-         Tổng số vụ việc vi phạm: 36 vụ ( tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước)

o   Số vụ việc vi phạm đã xử phạt: 36 vụ.

o   Số vụ việc vi phạm chưa xử phạt: 0 vụ.

o   Số vụ việc vi phạm chuyển xử lý bằng hình thức khác: 0 vụ.

-         Tổng số đối tượng bị xử phạt: 36 đối tượng. (tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước)

o   Tổng số đối tượng là tổ chức: 36 đối tượng.

o   Tổng số đối tượng là cá nhân: 0 đối tượng.

2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

-         Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 36 quyết định ( tăng 56,5% so với cùng kỳ  năm trước)

o   Số quyết định đã thi hành: 36 quyết định.

o   Số quyết định chưa thi hành xong: 0 quyết định.

-         Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0 quyết định. Số tiền phạt thu được: 300.500.000 đ (tăng 69,8% so với cùng kỳ năm trước)

-         Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0đ.

-         Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 quyết định. 


Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn