Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Danh sách các vị trí công tác thuộc ngành kế hoạch và đầu tư phải định kỳ chuyển đổi

​         1. Cơ sở Pháp lý:

- Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019;

- Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

Công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

Danh mục các vị trí công tác thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi, theo quy định tại mục XI, phụ lục kèm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ:

- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.

-   Thẩm định dự án.

-   Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

-   Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

-   Quản lý quy hoạch.

-   Quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất.

-   Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

-   Quản lý ODA.

3. Nội dung chuyển đổi:

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của địa phương.

- Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Đối với đơn vị, địa phương chỉ có 01 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà vị trí này có yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị, địa phương đó thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

- Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi nghỉ hưu.

- Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp thuộc Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ.

4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi:

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cấp tỉnh, cấp huyện là đủ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với lĩnh vực thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ áp dụng khi có hướng dẫn của Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Hiện tại, đối với lĩnh vực thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư hiện chưa có hướng dẫn về thời gian áp dụng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, do đó tạm thời áp dụng theo Văn bản số 10715/UBND-VX ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ, theo đó thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là đủ 3 năm cho đến khi có hướng dẫn của Trung ương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Sở

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​