Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi

​         Trong những năm qua, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư liên tục được hoàn thiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ.

Đặc biệt, những nội dung bổ sung, sửa đổi toàn diện của các luật này được Quốc hội thông qua năm 2014 đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguyên tắc Hiến định về quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành nghề mà luật không cấm. Đồng thời xóa bỏ nhiều rào cản kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Qua hơn 4 năm triển khai, những cải cách quan trọng của 02 luật quan trọng này đã đi vào cuộc sống, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm gần đây tăng khoảng 65-70% và số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2019 tiếp tục đạt kỷ lục mới với gần 102,3 nghìn doanh nghiệp, đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Đến nay, Việt Nam có khoảng 750 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, hoạt động của các nhà đầu tư tăng đáng kể, 2016-2018, số lượng đăng ký và giải ngân FDI tăng đáng kể, tạo nguồn cung ứng cho tổng mức đầu tư toàn xã hội.

Các quy định của hai luật này tạo động lực trong cải cách các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, các cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Năm 2018 có trên 3 nghìn điều kiện kinh doanh được cắt bỏ. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam những năm qua được tăng bậc đáng kể (năm 2019, tăng 10 bậc, đứng thứ 67).

Bên cạnh những kết quả đạt được, các luật này cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định nhằm thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời khắc phục những chồng chéo giữa hai luật này với một số luật khác nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như một số xu hướng dịch chuyển mới, sự trỗi dậy của kinh tế bảo hộ, xu hướng thay đổi của FDI. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là hai nghị quyết rất quan trọng, định hướng các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng như trong bối cảnh thực hiện Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Văn phòng Sở 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​