Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 4/2018
Cập nhật 06/07/2018 08:22 Xem với cỡ chữ
  

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 18 ngày đầu tháng 03 năm 2018 là 2.308 tỷ đồng đạt 222 % so với cùng kỳ năm 2017 (1.040,8 tỷ đồng). Trong đó, có 225 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 143% so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 1.805 tỷ đồng (bao gồm: 03 doanh nghiệp tư nhân/2,1 tỷ đồng, 40 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/563 tỷ đồng, 166 công ty TNHH 1 thành viên/995 tỷ đồng, 16 công ty cổ phần/ 245 tỷ đồng) và 214 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 20 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 503 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 160 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 267% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/3/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 10.051 tỷ đồng đạt khoảng 76 % so với cùng kỳ năm 2017 (13.272,2 tỷ đồng), trong đó số đăng ký thành lập mới là 1.015 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 8.122 tỷ đồng và 198 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 1.929 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 18/4/2018 đã có có 2.559 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 261 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 18 ngày đầu  tháng 4 (tính đến ngày 18/04/2018)  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 36 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế đến ngày 18/4/2018  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 244 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 18/4/2018 có 40.882 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 30.913 doanh nghiệp và 9.969 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 199.593 tỷ đồng; trong đó có 9.310 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 18/4/2018, cơ quan thuế gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh là 407 Thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh đã nhập cảnh báo vi phạm yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp đối với 47 doanh nghiệp này.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 18/4/2018, có 10 doanh nghiệp giải thể với số vốn 38 tỷ đồng và 9 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 21 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 18/4/2018 có 82 doanh nghiệp giải thể với số vốn 301 tỷ đồng và 85 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn