Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 02/2018
Cập nhật 06/07/2018 08:17 Xem với cỡ chữ
 

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh tháng 02 năm 2018 là 2.213 tỷ đồng đạt 88,9 % so với cùng kỳ năm 2017 (2.489 tỷ đồng). Trong đó, có 141 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 65,5 % so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 1.783 tỷ đồng (bao gồm: 01 doanh nghiệp tư nhân/0,1 tỷ đồng, 33 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/410 tỷ đồng, 98 công ty TNHH 1 thành viên/1.047 tỷ đồng, 09 công ty cổ phần/ 326 tỷ đồng) và 172 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 113 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 430 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 70 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 101% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tổng vốn đăng  ký kinh doanh lũy kế từ đầu năm 2018 đến ngày 28/02/2018 là 5.475 tỷ đồng đạt 126 % so với cùng kỳ năm 2017 (4.325 tỷ đồng). Trong đó, có 468 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 116% so với cùng kỳ 2017) với số vốn đăng ký 4.505 tỷ đồng (bao gồm: 10 doanh nghiệp tư nhân/8,1 tỷ đồng, 99 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/1.144 tỷ đồng, 328 công ty TNHH 1 thành viên/1.871 tỷ đồng, 31 công ty cổ phần/ 1.481 tỷ đồng) và 534 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 133 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 970 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 166 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (đạt 106% so với cùng kỳ năm 2017) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/02/2018 đã có 1.220 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 120 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/02/2018  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 90 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị (riêng trong tháng 01/2018 thực hiện hỗ trợ cho 75 hồ sơ)

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 28/02/2018 có 40.049 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 30.366 doanh nghiệp và 9.683 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 195.976 tỷ đồng; trong đó có 9.180 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/02/2018, cơ quan thuế gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh là 291 Thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh đã nhập cảnh báo vi phạm yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp đối với 291 doanh nghiệp này.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 28/02/2018, có 52 doanh nghiệp giải thể với số vốn 192 tỷ đồng và 53 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 160 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD 

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn