Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước
 

​         Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 01/07/2018.

Nhằm quán triệt các nội dung cơ bản của 2 đạo luật lớn nói trên, ngày 26/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2019, trong đó có nội dung tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).

Việc xây dựng Luật PCTN mới nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; kiểm soát có hiệu quả về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Việc xây dựng Luật PCTN (sửa đổi) còn để đồng bộ với các quy định có liên quan trong các đạo luật quan trọng khác mới được Quốc hội thông qua. 

Việc ban hành đạo luật này có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, bảo đảm hơn tính đồng bộ, thống nhất với các Bộ luật, Luật mới ban hành. Đồng thời, Luật này cũng có kế thừa các quy định còn phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật năm 2009, qua đó đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.


Văn phòng Sở 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​