Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Báo báo tỉnh hình Kinh tế - Xã hội cấp tỉnh
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Đồng Nai;
Cập nhật 21/06/2018 10:49 Xem với cỡ chữ
 

​      I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI BUỔI HỌP GIAO BAN QUÝ I-2018.

1. Những công việc đã thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp danh mục các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản triển khai kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

+ Thường xuyên đôn rà soát đôn đốc địa phương các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong chính sách đầu tư.

+  Đã hoàn thành công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp.

- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh: tiếp tục theo dõi, kiểm tra chặt chẽ đối với công tác thu – chi trên địa bàn tỉnh.

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp tục theo dõi chỉ đạo công tác gieo trồng vụ Đông – Xuân 2018 theo kế hoạch; chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi đảm bảo phát triển sản xuất.

- Sờ Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đôn đốc các khu xử lý chất thải đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải theo cam kết để giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải xuống dưới 50%.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

2. Những công việc được giao trong quý I/2018 đến nay chưa thực hiện.

Do báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đề cập cụ thể đến các nội dung trọng tâm mà chưa thực hiện được theo chỉ đạo của UBND tỉnh, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở để tổng hợp. Đối với nội dung này, đề nghị các ngành báo cáo tại cuộc họp.

Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với Dự thảo Chương trình Kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp ý kiến của các ngành và đang khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo theo các tiêu chí đảm bảo phù hợp với các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan. (dự kiến sẽ trình UBND tỉnh trong tháng 5/2018).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGÀNH LĨNH VỰC TRONG THÁNG 4/2018

1. Lĩnh vực kinh tế:

- 4 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và phát triển; kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,05% so với cùng kỳ; Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển theo định hướng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,73% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2018  so với tháng trước tăng 1,23 % và so với cùng kỳ tăng 0,17%; chỉ số giá 4 tháng đầu năm tăng 0,65% (trong đó: có 10/11 nhóm hàng hoá có chỉ số giá tăng; 01 nhóm giảm là Bưu chính viễn thông giảm 0,06%.

- Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2018 đạt 5.841,6 triệu USD, tăng 12,8% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng do sản lượng và giá xuất khẩu một số mặt hàng tiếp tục tăng, trong đó có một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn có kim ngạch xuất khẩu tăng cao như: Giày dép, chiếm 19,1%, tăng 9,86%; Hàng dệt, may các loại chiếm 10,9%, tăng 15%; Xơ, sợi dệt các loại chiếm 8,9%, tăng 17,98%.

- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn 4 tháng đạt 5.143,1 triệu USD, tăng 8,93% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng, do tình hình sản xuất trong nước có nhiều thuận lợi; các doanh nghiệp tìm kiếm được nhiều đơn hàng mới, mở rộng đầu tư sản xuất… giá một số mặt hàng nhập khẩu có xu hướng tăng trở lại.

- 04 tháng đầu năm tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh, tăng 10,1 % so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ du lịch, tăng 10,9 % so với cùng kỳ.

- Về nông –lâm ngư nghiệp: Diện tích gieo trồng vụ Đông xuân tính đến ngày 15/4/2018  đạt 42.041 ha, tăng 4,76% so với cùng kỳ; đến thời điểm tháng 4/2018 tổng đàn gia súc là 1.918.883 con, tăng 0,14% so cùng kỳ (trong đó heo là 1.844.693 con, tăng 0,14%); tổng đàn gia cầm là 19.563 ngàn con, tăng 5,6% so cùng kỳ, trong đó gà là 18.664 ngàn con, tăng 6,54%, nguyên nhân tăng do thời gian qua gà bán được giá, nên các trang trại đã chủ động tăng đàn; hơn nữa khoảng 80% tổng đàn gà tại Đồng Nai được nuôi theo hình thức trại tập trung, áp dụng các qui trình an toàn dịch bệnh nên đảm bảo chất lượng sinh trưởng vật nuôi, hiện nay một số trang trại nuôi gà thịt đã kết nối được các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, đã góp phần thúc đây hoạt động chăn nuôi phát triển.

- 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 14. 352 tỷ đồng, đạt 27% so với dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa là 9.028 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán và bằng 97% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương là 5.942  tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán, tăng 37% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 2.598 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán; chi thường xuyên là 3.344 tỷ đồng, đạt 27% so với dự toán.

- Tập trung huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4 tháng đầu năm  là 24.106,6 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, bằng 90,2% so cùng kỳ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, cụ thể; giải ngân đạt tỷ lệ 13,6% (đối với dự án tỉnh quản lý) và 22,7% (đối với dự án cấp huyện quản lý).

- Công tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài 4 tháng đầu năm: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt 5.751,3 tỷ đồng, bằng 87,64% so cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 618,31 triệu USD, tăng 29,5% so cùng kỳ (năm 2017 là 477,5 triệu USD).

- Công tác đăng ký doanh nghiệp: Từ đầu năm đến ngày 18/4/2018 có 1.015 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 86,46% so với cùng kỳ với vốn đăng ký là 8.122 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 4 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm cho 27.849 lượt người, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2017; Hỗ trợ cho 457 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay mới với số tiền 15.026 triệu đồng.

 Giải quyết 1.735 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 4.351 lượt lao động thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 149 người; tuyển mới 18.941 người, đạt 25,15% kế hoạch năm,13.031 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, đạt 20% kế hoạch năm.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, trong 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh tổ chức diệt lăng quăng và phun hóa chất trên diện rộng và theo dõi chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nên kết quả số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ giảm 32,5% so với cùng kỳ, không có ca tử vong; không phát hiện trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm như: MERS-CoV, cúm A (H5N1, H7N9), virus Ebola.

Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Công thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, vẫn còn tình hình khiếu kiện đông người, chủ yếu tập trung tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện để phản ảnh, kiến nghị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

3. Quốc phòng – an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

- Tình an toàn – giao thông: 4 tháng đầu năm, xảy ra 134 vụ, làm 94 người chết, bị thương 79 người, so với cùng kỳ 2017, tương đương về số vụ, giảm 22 người chết (-19%), giảm 11 người bị thương (-12,2%).

- Tình hình cháy, nổ (từ ngày 15/3/2018 đến ngày 11/04/2018): Xảy 4 vụ cháy, so với tháng trước tăng 2 vụ, thiệt hại khoảng 80,3 triệu đồng và 320 xe máy các loại; trong kỳ không xảy ra vụ nổ nào.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2018 (GỒM 4 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2017 CHUYỂN QUA NĂM 2018 VÀ 02 DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI)

- Dự án Hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc (dự án chuyển tiếp): Dự án triển khai hoàn thành Đường thi công kết hợp quản lý và nhà quản lý khu đầu mối; Dọn lòng hồ và đào đường ranh; Xây dựng tràn xả lũ. Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện công tác đắp đập đến mực nước và thực hiện công tác chống thấm dự kiến thực hiện hoàn thành trong tháng 10/2018. Hạng mục nâng cấp mặt đường thi công kết hợp quản lý và mặt đập đang thực hiện lựa chọn nhà thầu dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018. Hạng mục khu tưới đang triển khai thực hiện, ước giá trị khối lượng thực hiện tính đến ngày 28/03/2018: 15,0 tỷ đồng đạt 33% giá trị khối lượng theo hợp đồng.  Kế hoạch năm 2018 bố trí 43 tỷ đồng dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 (dự án chuyển tiếp): dự án đã lựa chọn được nhà thầu cung cấp thiết bị ngày 25/12/2017. Dự kiến trong tháng 4/2018 sẽ cung cấp thiết bị từng đợt theo tiến độ hợp đồng. Kế hoạch năm 2018 bố trí 130 tỷ đồng, đến hết tháng 03/2018 đã giải ngân là 24.310 triệu đồng và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Dự án xây dựng tuyến thoát nước cho khu vực ngã 5 Biên Hùng, thành phố Biên Hòa (dự án chuyển tiếp): dự án triển khai thi công vào ngày 5/10/2017. Hiện đang thực hiện gói thầu số 1 (xây lắp) có khối lượng đạt khoảng 78%, gói thầu số 2 (xây lắp) có khối lượng đạt khoảng 60%. Gói thầu số 3 (xây lắp) mới triển khai có khối lượng đạt 25%. Trong quá trình thi công tuyên cống hộp thoát nước trên đường 30/4, đường Nguyễn Văn Trị một số tuyến ống cấp nước dọc tuyến đường đã quá cũ, xuống cấp và bị vỡ dẫn đến kéo dài thời gian thi công do phải khắc phục việc bể, vỡ ống cấp nước và hoàn trả lại nền đường. Do đó, thời gian hoàn thành công trình bị kéo dài và dự kiến trong tháng 6/2018. Kế hoạch năm 2018, bố trí cho dự án là 75.000 triệu đồng, đến hết tháng 03/2018 đã giải ngân 6.599 triệu đồng, đạt 9% kế hoạch và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Dự án nút giao thông Ngã tư Tân Phong, thành phố Biên Hòa (dự án chuyển tiếp): Hiện nay nhà thầu đã hoàn thành hạng mục hầm và đã được Sở Giao thông nghiệm thu thông hầm kỹ thuật ngày 6/4/2018, khối lượng thực hiện đạt 84%. Dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5/2018. Kế hoạch năm 2018, bố trí cho dự án là 140.000 triệu đồng, giải ngân đến tháng 3/2018 là 42.053 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Dự án Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (dự án khởi công mới): Dự án đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt. Dự kiến có kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và khởi công trong quý III/2018. Kế hoạch năm 2018 bố trí 40.000 triệu đồng. giải ngân đến tháng 3/2018 là 1.454 triệu đồng, dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch (dự án khởi công mới): Dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 19/3/2018. Hiện nay chủ đầu tư đang tiến hành lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán. Dự kiến trong sẽ khởi công xây dựng công trình tháng 7/2018. Kế hoạch năm 2018 bố trí 70 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2018 hoàn thành kế hoạch được giao.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5/2018.

- Các Sở, ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình công tác quý II/2018 của UBND tỉnh; hoàn chỉnh các nội dung dự thảo tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 đảm bảo thời gian theo quy định và đồng thời khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ đầu nhiệm kỳ dự ước đến ngày 30/6/2018) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng và các ngành liên quan rà soát tính toán chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, chỉ tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và các chỉ tiêu khác nhằm phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, và đảm bảo thời gian trình HĐND tỉnh thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh vào kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4345/UBND-TH ngày 04/5/2018)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện:

+ Chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Buổi gặp gỡ giao lưu với doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (khi Chính phủ ban hành Nghị quyết).

- Các ngành, các cấp của tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp  điều hành thu, chi ngân sách; tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời  tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao. Đồng thời, tổ chức, quản lý, thực hiện chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh dành vốn tín dụng ưu tiên các nhóm đối tượng (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, nhất là lĩnh vực tiềm n rủi ro; thúc đy cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2018. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên hè 2018. Rà soát chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo chỉ đạo đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng mục đích, yêu cầu, chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham dự kỳ thi; triển khai phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.

- Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy: Tiếp tục duy trì nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các cao điểm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

V. CÁC KIẾN NGHỊ:

- Kiến nghị Sở Tài chính sớm báo cáo UBND tỉnh để thống nhất số kết dư năm 2017 và nguồn vượt thu xổ số 2017 để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

- Kiến nghị UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo các ngành về chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm bên cạnh việc báo cáo các nhiệm vụ thường xuyên của ngành, địa phường, đề nghị các ngành bổ sung thêm nội dung báo cáo liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong đó báo cáo rõ các nhiệm vụ đã thực hiện được, chưa thực hiện được (nêu rõ nguyên nhân lý do chưa thực hiện được), kiến nghị nếu có. Để tại các cuộc họp giao ban bốn bên tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phòng THQH

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn