Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam

​          Trong rất nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có những đóng góp quan trọng vào các thành tựu tích cực trong lĩnh vực giảm nghèo của thế giới trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã vào hoạt động tại Việt Nam từ nhiều thập kỷ qua và có những thay đổi gắn liền với những giai đoạn lịch sử cụ thể của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Kể từ năm 1986, nhờ chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước, số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam tăng lên và giá trị viện trợ cũng ngày càng tăng dần.

Trong những năm qua, số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã tăng mạnh. Hiện có trên 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam. Hơn 20 năm qua, từ năm 1991-2012, số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài không ngừng tăng. Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam chủ yếu là xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo. Chương trình viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đặc biệt tập trung vào những vùng còn nghèo, vùng sâu, vùng xa và ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn bao gồm cả chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục…


Văn phòng Sở 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​