Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài định kỳ
Tình hình thu hút đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/01/2018 13:24 Xem với cỡ chữ
 

A. Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2017

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn năm 2017 tính đến ngày 31/12/2017 là 1.839,12 triệu USD, đạt  95,8% so với cùng kỳ năm 2016 (1.918,4 triệu USD), đạt 183% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 87 dự án với tổng vốn 1.025 triệu USD; 119 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 814,1 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 31/12/2017 trên địa bàn tỉnh có là 1.750 dự án với tổng vốn đầu tư 31.865 triệu USD, trong đó:

- Dự án còn hiệu lực: 1.290 dự án, tổng vốn đăng ký 26,86 tỷ USD. Bao gồm:

+ Ngoài KCN: 159 dự án, vốn đăng ký 4,84 tỷ USD.

+ Trong KCN: 1.131 dự án, vốn đăng ký 22,02  tỷ USD.

- Dự án đã thu hồi hoặc hết thời gian hoạt động:  460 dự án thu hồi tổng vốn 4, 006 tỷ USD, gồm:

+ Ngoài KCN: 146 dự án, vốn đăng ký 3,096 tỷ USD.

B. Đánh giá về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2017 :

1. Tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư:

Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh khá tốt, tăng 83,9% kế hoạch năm (1.000 triệu USD), bằng 95,87% so với cùng kỳ .

- Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã đặt ra là thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dự án có tính chất công nghệ cao, dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, bất động sản ...

- Về quy mô dự án: Trong số 87 dự án được cấp mới có 20 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD, vốn đầu tư đăng ký 901 triệu USD chiếm 87,9% tổng vốn đầu tư mới. 

2. Về tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Các giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được cấp năm 2017 có nội dung điều chỉnh đa dạng như như điều chỉnh Nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô dự án, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, tăng vốn đầu tư và vốn góp..., trong đó có 112 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 832.46 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2016 tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm tăng 114,29% do đã thu hút được các dự án tăng vốn lớn mở rộng sản xuất kinh doanh. Các dự án điều chỉnh vốn chủ yếu là các dự án có quốc tịch là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

3. Về việc thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế :

Năm 2017 xử lý 109 hồ sơ, trong đó : thông báo chấp thuận 69 hồ sơ và thông báo không chấp thuận 40 hồ sơ.

4. Tình hình thu hồi, chấm dứt hoạt dộng của các dự án đầu tư :

Chấm dứt hoạt động 43 dự án, vốn  đầu tư 170 triệu USD trong đó :

- Trong KCN : 38 dự án.

- Ngoài KCN : 05 dự án

Lý do : xóa tên do dự án vắng chủ, các dự án không triển khai, dự án do giải thể trước thời hạn.

5. Vốn đầu tư thực hiện :

Vốn đầu tư thực hiện tăng thêm 1.241,98 triệu USD, tăng 24.2%  so với kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ, trong đó :

+ Trong KCN: 1.120 triệu USD.

+ Ngoài KCN: 121,98 triệu USD.

C. Các giải pháp thu hút đầu tư năm 2018

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ nhà đầu tư, tiến đến chính quyền điện tử tại tỉnh Đồng Nai. Giúp cho nhà đầu tư khai thác các dịch vụ hành chính công được thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà cho nhà đầu tư. Thực hiện thường xuyên cải cách thủ tục hành chính và thông báo đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp.

- Tăng cường vận động xúc tiến đầu tư - thương mại - dịch vụ hướng vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Đài Loan …, các đối tác có tiềm lực về công nghệ, tài chính. Thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng của hoạt động xúc tiến.

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, định kỳ giữa lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phổ biến đến doanh nghiệp các quy định mới, một số nội dung cải cách quan trọng liên quan đến môi trường đầu tư; phối hợp với các Sở, ngành để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.


Phòng KTĐN

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn